Nu sendes Køge Kommunes budget i høring

Fra i dag er det muligt at give sin mening til kende, når det gælder Køge Kommunes budget for de næste fire år. Byrådet skyder i dag årets budgetproces i gang med et budgetseminar, hvorefter budgettet sendes i høring frem til den 8. september.

19.08.21
Hvert år samles Køge Kommunes byråd for at planlægge kommunens økonomiske rammer for de næste fire år. En væsentlig del af den proces er høringsperioden, hvor borgerne inviteres til at komme med høringssvar til budgetmaterialet. 
Fra i dag er høringsperioden til årets budgetproces åben, og alt materialet kan findes på koege.dk.

Som en del af Køge Kommunes økonomiske politik indgår, at kommunens budget skal være i det, man kalder strukturel balance. Det betyder, at budgettet hen over de fire år det gælder for, samlet set er i balance. Der kan altså godt være udsving år for år, hvilket er tilfældet med budgetforslaget for 2022 – 2025. Her indeholder budgettet et overskud på 6 mio. kr. årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør knap 27 mio. kr. i 2022 og falder til et underskud på godt 15 mio. kr. i 2025.  

Herudover udestår en udfordring fra stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner. Her har økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ikke kompenseret kommunerne, hvilket ellers var et af hovedkravene fra KL i forhandlingerne. I Køge Kommune drejer det sig om 30 millioner kroner i ekstraudgifter, som stammer herfra, og som Køge Kommunes direktion anbefaler, at budgetforslaget suppleres med. 

Når anbefalinger fra Køge Kommunes direktion inkluderes, indeholder budgetforslaget et gennemsnitligt underskud på 25 mio. kr., og det er således op til de politiske forhandlinger at finde en løsning herfra.

- Budgetprocessen i år vil bære præg af, at vi skal finde penge til at hjælpe vores mest sårbare borgere. Det er en vigtig opgave, og det er ikke en nem opgave. I Køge er vi ambitiøse. Vi har udviklet vores skønne kommune på alle mulige måder gennem de seneste år. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne om den opgave der venter os i år, siger borgmester Marie Stærke.

Budgetmateriale sendes i høring frem til den onsdag den 8. september klokken 23.59. Hele budgetforslaget findes her: https://koege.dk/budget2022


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 19.08.21