Ny boligsocial helhedsplan øger tryghed og trivsel

En ny boligsocial helhedsplan for de fire boligområder Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken bliver nu skudt i gang med 10 millioner kroner fra Landsbyggefonden. Midlerne skal gå til en lang række aktiviteter, der skal øge trygheden og trivslen i boligområderne over de næste fire år.

31.08.21
Den nye boligsociale helhedsplan erstatter den nuværende helhedsplan, der har igangsat en lang række sociale og tryghedsskabende aktiviteter de seneste fire år. Nu vælger Landsbyggefonden igen at tilføre de fire boligselskaber midler, nemlig 10 millioner kroner, som under administration af Boligselskabet Sjælland skal bruges til at fortsætte den gode indsats i boligområderne. 

- Køge Kommunes borgere skal være trygge, der hvor de bor. Den tryghed er hjulpet på vej af den boligsociale helhedsplan, som de sidste fire år har gjort en forskel for borgerne i Ellemarken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Søparken. Derfor er jeg enormt glad for, at den gode indsats fortsætter, siger borgmester Marie Stærke. 

Nogle af de aktiviteter som har haft stor succes i boligområderne, er blandt andet Lommepengeprojektet, der giver unge mennesker muligheden for at få et fritidsjob i lokalområdet, samt det kriminalpræventive Projekt Fælles Fremtid i Ellemarken. 

- Efter sommerferien var jeg ude for at besøge en masse dygtige unge mennesker, der i forbindelse med Lommepengeprojektet har bygget en pavillon i Ellemarken, der skal bruges til projektet ”Fælles Fremtid”. At se og mærke stoltheden blandt de unge mennesker, der har brugt deres sommerferie på byggeriet, siger det hele. Lommepengeprojektet giver unge et formål og et nyt netværk, samt lærer dem værdien af at have et fritidsjob. På den måde er helhedsplanen fyldt med gode eksempler der bringer værdi, siger borgmester Marie Stærke.

Visionen med den kommende helhedsplan er at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. 

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:
  • Uddannelse og Livschancer
  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Sammenhængskraft og medborgerskab
Udover midlerne fra Landsbyggefonden bidrager Boligselskaberne med ca. 4,5 mio. kr. og Køge Kommune bidrager med ca. 7,1 mio. kr. i form af medarbejderressourcer og likvider til at fortsætte de mange spændende lokale aktiviteter. I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken".


Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 31.08.21