Nyt fra Byrådets møde den 31. august 2021

Med blandt andet disse overskrifter: ”Mere kunst til vandkanten”, ”Musikskolen får flere strenge at spille på” og ”Plads til det gode seniorliv i Bjæverskov”.

31.08.21
Den Maritime Halvø i udvikling
Den Maritime Halvø skal udvikles, hvilket Byrådet drøftede de videre planer for på dagens møde. I 2020 bad Byrådet om, at der blev udarbejdet forslag til konkrete planer, herunder også finansiering af den videre udvikling af Den Maritime Halvø. Det forslag er Byrådet nu blevet orienteret om. 

Den Maritime Halvø ligger i den sydlige del af Køge, i direkte relation til havn, strand og strandeng. Det betyder gode muligheder for fremtidig, bæredygtig udvikling af området.
Undervejs har der været holdt både stormøder og bilaterale møder med interessenter – for alle gode kræfter skal samles om projektet, betoner borgmester Marie Stærke. 

- Den Maritime Halvø har en unik beliggenhed og bliver en gevinst for både foreninger og borgere. Og det giver sig selv, at både de eksisterende klubber, de selvorganiserede, borgere, naboer og bydelsforeninger skal have mulighed for at give deres besyv med i udviklingen af så stort et projekt, siger hun.

Det samlede projekt er anslået til at koste 52 millioner kroner og er endnu ikke budgetteret.


Mere kunst til vandkanten
Ambitiøse kunstværker skal skabe unikke visuelle oplevelser for borgere og gæster i Køge Marina.
I marts besluttede Marinaudvalget nemlig, at der skal arbejdes strategisk med kunsten i området, og sammen med KØS (Museum for kunst i det offentlige rum) er det nu blevet til en kunststrategi på Køge Marina.
Udover de gode oplevelser, skal strategien være med til at markere områdets identitet med nyskabende samtidskunst, så Køge Marina kan skille sig ud fra andre havneanlæg i Danmark. Derfor bliver der også stillet store krav:

- At få kunsten ind på Køge Marina er fantastisk. Det er vigtigt, at vi opretholder en høj kunstnerisk kvalitet samtidig med, at kunstværkerne skal være en del af udviklingen. Derfor bliver kunsten også direkte integreret i de kommende bygge- og anlægsprojekter og udviklingen i området i øvrigt, siger borgmester Marie Stærke.

KØS bliver fast rådgiver på de kommende projekter, der veksler mellem stort og småt. 
Et eksempel på et større projekt er et værk fra den mexicanske kunster Héctor Zamora, som KØS arbejder på at opføre permanent på Marinaen. Netop dette projekt besluttede Byrådets flertal at støtte op om på dagens møde. Kunstværket med det maritime navn Nautilus er efter KØS’ vurdering en enestående chance for at skabe et attraktivt udflugtsmål i Køge Kommune – både for de lokale og for besøgende udefra.


- Kunst i det åbne byrum er enormt vigtigt. Når man blander kunsten ind i gadebilledet, skaber det en lille oplevelse lige dér midt i hverdagen. Det er sjovt, det er tilgængeligt, og så er det for alle, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet har i dag godkendt kunststrategien for Køge Marina og godkendt, at der bliver afsat fem procent af anlægsudgifterne i Køge Marina til kunst, og alle projekter bliver udviklet i dialog mellem ledelse, aktører og brugere af Køge Marina.


Borup er et skridt nærmere blødt vand
Hvis elkedlen hurtigt kalker til, eller fliserne på badeværelset ofte har brug for en skrubbetur med kalkfjerneren, er der en god chance for at vandet, der kommer ud af hanen, er kalkholdigt og ikke blødt. 

Derfor er flere vandværker landet over i gang med at undersøge mulighederne for at levere blødt vand til hanerne derhjemme. Det er også en overvejelse, som Borup Vandværk gør sig, og på dagens byrådsmøde blev det besluttet at stille lånegaranti for foreningen Borup Vandværk, der har ambitioner om at opføre et helt nyt vandværk. Det nye vandværk skal netop være i stand til at blødgøre vandet og altså føre blødt og kalkfrit vand ud i hanerne. 

- Jeg synes det er rigtig spændende, at Borup Vandværk undersøger mulighederne for i fremtiden at kunne levere blødere vand. Det har en miljømæssig gevinst, hvis vi alle skal bruge lidt færre rengøringsmidler i hjemmet og på institutionerne, og hvis vores el-apparater får længere levetid, fordi kalken ikke ødelægger dem. Så jeg ser frem til at følge Borup Vandværks udvikling de næste år, siger borgmester Marie Stærke.  

Projektet er et samarbejde mellem Borup Vandværk, Danske Vandværker og Krüger A/S, og er støttet af Miljøstyrelsen. Projektet er et bud på, hvordan mindre vandforsyninger skal se ud i en fremtid, hvor der stilles en række krav, som fx krav om sikker og kosteffektiv forsyning samt øget brug af digitalisering og automatisering. 

Nu hvor Byrådet har stillet lånegaranti, kan Borup Vandværk gå videre med projektet, der begynder med at optage et lån, så planerne om et nyt vandværk og muligheden for blødere vand, kan fortsætte.


Musikskolen får flere strenge at spille på 
På dagens byrådsmøde blev der sat 7,5 millioner kroner af til en tiltrængt modernisering og udvidelse af Køge Musikskole. Musik og akustik går hånd i hånd, og derfor står en forbedring af akustikken øverst på listen over ting, der skal moderniseres.
Derudover kan Musikskolen se frem til to helt nye øvelokaler og en udvidelse af foyeren, der får højt til loftet og en balkon med plads til tilskuere. Det giver Musikskolen mulighed for at afholde mindre koncerter i foyeren, som man kender det fra koncerthaller og operahuse verden over.

- Jeg er så glad for, at vi nu har muligheden for at give Musikskolen en opgradering. Musikskolen er ikke bare et sted, man kommer for at lære at spille guitar eller klaver. Det er et samlingssted og et rum for fællesskab, som nu får endnu bedre rammer, siger borgmester Marie Stærke. 


Bæredygtigt byggeri
Det forventes, at byggeriet starter op allerede i foråret 2022 og står klar til brug samme efterår. Men først skal projektet sendes i udbud. Og det bliver ikke et hvilket som helst udbud. Køge Kommune har med dette projekt besluttet at sende udvidelsen i et såkaldt cirkulært udbud. Det betyder, at bæredygtighed indtænkes helt fra start til slut i byggeriet. Udover at Musikskolen får muligheden for mere bæredygtige løsninger i byggeriet, kan Køge Kommune også bruge dette projekt til at suge al den viden, der findes om bæredygtigt byggeri, til sig. Køge Kommune får dermed også undersøgt eventuelle prisforskelle på traditionelt byggeri og bæredygtigt byggeri. 

I den forbindelse har Køge Kommune fået et EU-tilskud til byggeriet, der er med til at finansiere de udgifter, der måtte være forbundet med at gennemføre et bæredygtigt byggeri fremfor et traditionelt. 


Frivillig forening redder Præsteskoven fra fældning
Syd for Køge ligger den næsten 11 hektar store grønne oase – Præsteskoven i Herfølge. Her bor der blandt andet dådyr, fredede flagermus og frøer, og både børn og voksne bruger den dagligt som rekreativt område. Skoven er lige nu ejet af Vallø Stift, der har planer om at fælde store dele af skoven og derefter plante nye unge træer. Den nyhed faldt dog ikke i god jord hos alle, og en række borgere stiftede derfor foreningen Herfølge Folkeskov, der kæmper for at bevare skoven. 

Det mål kom de et skridt nærmere efter dagens byrådsmøde, hvor det blev besluttet at Køge Kommune giver et tilskud på 1,5 millioner kroner, til foreningen Herfølge Folkeskov. I alt skal foreningen betale tre millioner kroner for at frikøbe skoven. De resterende midler har foreningen skaffet gennem indsamling blandt borgere, virksomheder og salg af skovbeviser. 

- Jeg er dybt imponeret over det engagement og det arbejde, foreningen Herfølge Folkeskov har lagt i at redde Præsteskoven fra fældning. Det har været helt utroligt at se, hvor meget denne her gruppe af frivillige har opnået på ganske kort tid, og jeg er stolt af, at vi i Køge Kommune kan støtte op om arbejdet, siger borgmester Marie Stærke. 

 
Køge Kommune støtter foreningen i købet af Præsteskoven på betingelse af, at foreningen varetager driften af skoven, at foreningen ikke har kommercielle aktiviteter i skoven, samt at alle aktiviteter i skoven skal være åbne for alle.

Foreningen Herfølge Folkeskov har planer om at redde Præsteskoven fra fældning og senere omdanne den fra driftskov til urørt og plejet skov, der også vil gavne biodiversiteten i området.

Udover støtte til købet af skoven fritages foreningen også for at betale grundskyld i forbindelse med købet af Præsteskoven. 


Vokseværk i lille Skensved

Der er godt gang i udviklingen i Køge Kommune, hvilket var tydeligt på dagens byrådsmøde, hvor flere lokalplaner blev sendt i offentlig høring. Der blev blandt andet sendt et lokalplansforslag i offentlig høring for flere boliger på Højelsevej i Lille Skensved. 

- Denne lokalplan er en del af en større fortælling om en udvikling, der er i gang rundt om i hele Køge Kommune. Især børnefamilierne har fået øjnene op for Køge Kommune, og de mange tilbud vi har i form af både kultur, natur og erhverv. Dem skal vi gøre plads til, og jeg ser personligt frem til at følge det vokseværk, vi oplever, siger borgmester Marie Stærke.

Denne lokalplan overtager en tidligere lokalplan for området, der blev besluttet i 2019, men nu har der åbnet sig en mulighed for at udstykke området med plads til flere dobbelthuse og rækkehuse. Planen er at bygge både énfamilieshuse og dobbelthuse samtidigt med, at der skal anlægges et fælles grønt og åbent område med plads til leg og afslapning i det fri. 
Lokalplanen sendes i offentlig høring i fire uger. Der kan læses mere om høringsperioden på koege.dkNyt vandværk på vej på Regnemark
Vandværket ved Regnemark udgør ét af HOFORs syv regionale vandværker, hvorfra der produceres vand til Københavns Kommune og 18 andre kommuner. Det eksisterende vandværk er dog forældet, og i september 2020 besluttede Køge Kommune at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplansforslag for et nyt vandværk ved Regnemark. I dag kom de planer lidt tættere på virkeligheden, da Byrådet sendte forslaget i offentlig høring.

Planen er at bygge et helt nyt vandværk på adressen og rive det nuværende ned, når det nye er i fuld drift. Det nye vandværk på Regnemark bliver med et nyt centralt blødgøringsanlæg og helt nye driftsbygninger. Det nye centrale blødgøringsanlæg giver HOFOR muligheden for at levere blødere vand til borgerne. Blødere vand betyder blandt andet, at forbrugeren undgår kalk på fliser, i kaffemaskiner, i vandhaner og andre husholdningsapparater, hvilket har en miljømæssig gevinst i form af et mindre forbrug af rengøringsmidler. 

Vandværket er et af Danmarks største og står for at producere ca. 20 procent af HOFOR’s drikkevand, hvilket betyder, at det har en helt central betydning for forsyningssikkerheden. Den nye vandværksbygning bliver op til 18.500 m2 stor og med en maksimal bygningshøjde på op til 18,5 meter. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger. Der kan læses mere om høringsperioden på koege.dk.Plads til det gode seniorliv i Bjæverskov 
Et sted, hvor udviklingen i Køge Kommune virkelig er til at få øje på, er i Bjæverskov. Det forholdsvist nybyggede Kildebjergsagre er nu fuld af aktive børnefamilier, dér hvor der før var bare marker - og nu er der udsigt til nye senioregnede boliger i Bjæverskov. Byrådet sendte i dag forslag til lokalplan 1091 for boliger på Ejbovej i offentlig høring, og her kan nysgerrige læse mere om de kommende senioregnede boliger. 

- Det er så vigtigt, at Køge Kommune er et sted, hvor man kan bo, uanset hvilket stadie i livet, man er på. Vi skal bygge og skabe plads til børnefamilierne, til de unge studerende, til den enlige forælder og også til seniorerne. Der skal være plads til, at man kan bo i Køge Kommune hele livet, siger borgmester Marie Stærke. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 45 boliger i henholdsvis 1-plan og 2-plan med plads til tagterrasser og fælleshus. Udover boligerne er der også tænkt over omgivelserne, der skal bestå af et åbent boligområde, med mulighed for fællesskab og grønne områder. De grønne friområder, som kommer til at omkranse boligerne, binder området sammen med den grønne offentlige park syd for Ejbovej. Tæt på boligerne får de kommende beboere kort adgang til indkøbsmuligheder i Bjæverskovcenteret via cykel- og gangstier ligesom området grænser op til det eksisterende ældrecenter og boligområde. 

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger med afholdelse af borgermøde den 21. september 2021.
Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000

Opdateret af Køge Kommune 07.09.21