Revurdering af støjvilkår til Junckers Industrier

Køge Kommune har udarbejdet tillæg 6 til miljøgodkendelsen af oktober 2002 om revurdering af støjvilkår til Junckers Industrier A/S på Værftsvej 4, 4600 Køge.

18.08.21
Køge Kommune har udarbejdet tillæg 6 til miljøgodkendelsen af oktober 2002 om revurdering af støjvilkår til Junckers Industrier A/S på Værftsvej 4, 4600 Køge. 
Revurderingen meddeles som påbud efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger, til og med den 15. september 2021. 

Du kan læse afgørelsen her.

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling fremgår af afgørelsens bilag 1 og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.
Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 18.08.21