Tilslutning til offentlig kloak fra PLUSHUSE i Køge Nord

Spildevandsforhold for byggemodning med tæt-lav bebyggelse.

18.08.21
I forbindelse med byggemodning af en ny stor og spændende klynge boliger i Køge Nord er området nu ved at skabe plads til nye familier og fællesskaber. Køge Kommune har derfor givet tilladelse til boligernes spildevandskloak i området må tilsluttes den nye offentlige kloak i den omfartsvej som er ved at blive bygget.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 18. september 2021.


Kontakt Spildevand
Opdateret af Køge Kommune 18.08.21