Bliv kandidat til Seniorrådet

Vil du have indflydelse på ældres forhold i Køge Kommune?
Så kan du melde dig som kandidat til Seniorrådsvalget 2021.

03.09.21


Når der er Kommunalvalg den 16. november 2021, er der samtidig valg til Køge Seniorråd for perioden 2022-2025.

Dermed skal Køge Kommunes godt 15.000 borgere i alderen 60+ sammensætte et nyt Seniorråd, bestående af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere.

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens ældre og høres i alle forslag på ældreområdet.

Du kan stille op til Seniorrådsvalget, hvis:

  • Du er fyldt 60 år senest på valgdagen den 16. november 2021
  • Du har fast bopæl i Køge Kommune.

Hvis du opfylder de to valgbarhedsbetingelser og ønsker at stille op til valget, skal du henvende dig til Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.

Det gør du ved at sende en mail til med teksten ”Kandidat til Seniorrådsvalget 2021” i emnefeltet.

Fristen er torsdag den 23. september.

Du kan læse mere om Seniorrådet her

Kontakt:

Specialkonsulent Morten Iversen, VF-sekretariatet, Velfærdsforvaltningen, tlf. 56672516 eller mail:

Fakta:

  • Seniorrådet vælges for en 4-årig periode, der følger byrådsperioden
  • Efter § 30 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det lovpligtigt for kommunerne at have og sekretariatsbetjene et Ældre-/Seniorråd.
  • Seniorrådsvalget 2017 blev afviklet som et brevstemmevalg, mens Seniorrådsvalget 2021 gennemføres som et fremmødevalg på de 16 valgsteder for Kommunalvalget 2021
  • Ved Seniorrådsvalget 2017 blev der afgivet knap 9.000 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 58,4.
Opdateret af Køge Kommune 03.09.21