Uddannelsestopmøde skal arbejde for fremtidens arbejdskraft

En række stærke, lokale kræfter mødes i dag til uddannelsestopmøde på Campus Køge. Formålet er at sætte gang i gode samarbejder på tværs af kommune, erhvervsliv og andre interessenter for at sikre fremtidens arbejdskraft, og at flere unge i Køge-området tager en uddannelse.

09.09.21
Fremtidens arbejdsmarked råber på uddannet arbejdskraft. I 2030 vil der mangle cirka 1.000 faglærte i Køge-området, ligesom der vil mangle folk med såvel korte som mellemlange videregående uddannelser. Det skal der gøres noget ved. 
Stærke kræfter på tværs af Køge Kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter mødes i dag til Uddannelsestopmøde. Her drøftes hvordan man får igangsat en udvikling, hvor flere unge i Køge-området tager en uddannelse.  

  

- Det er ikke et spørgsmål om, at vi gerne vil det her. Vi skal simpelt hen have knækket koden, og arbejde for, at unge i Køge Kommune i højere grad tager en uddannelse. Jeg tror på, at et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, folkeskoler og erhvervsliv er en væsentlig forudsætning. Der skal være nok praktikpladser, og det at tage en uddannelse skal være attraktivt. Med Uddannelsestopmødet samler vi alle gode kræfter for både at tænke kreativt og fremtidsrettet, og skabe aftaler på tværs. En fælles, lokal indsats kan rykke en masse for vores unge, og ikke mindst for fremtidens arbejdskraft, som et godt og stærkt erhvervsliv har brug for, siger borgmester Marie Stærke.

- Som virksomhedsejer kigger vi ind i en fremtid, der bliver mere og mere specialiseret, og som i høj grad kræver uddannede medarbejdere. Jeg synes, det er stærkt, at vi i Køge-området sætter gang i lokale initiativer, der arbejder lokalt på hvad vi kan gøre ved den problemstilling, som vi ved nærmer sig. Uddannelsestopmødet er en kærkommen lejlighed til at få skabt initiativer på tværs, siger Elise Pedersen, medlem af formandskabet for KEUR og medejer af LCK A/S.

Det er hele Danmark, der har en udfordring når det gælder at få flere unge i uddannelse. I 2030 vil der mangle 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked. Samtidig vil der mangle 24.000 personer med en kort videregående uddannelse og 13.000 personer med en mellemlang videregående uddannelse. Dertil kommer, at der vil være et overskud på godt 59.000 af ufaglærte.  

Region Sjælland er den region med flest i arbejdsstyrken mellem 25-64 år, der er ufaglærte, nemlig 39 procent. Den lave andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse i Region Sjælland, indikerer ikke nødvendigvis, at 25-årige fra Region Sjælland sjældnere tager en ungdomsuddannelse end andre unge. Det skyldes derimod at unge flytter fra Region Sjælland efter endt ungdomsuddannelse til de store uddannelsesbyer for at læse videre eller arbejde og at folk uden en ungdomsuddannelse, flytter til Køge.

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 10.09.21