Invitation til forborgermøde om ny lokalplan for boliger i Køge Nord

Køge Kommune inviterer til forborgermøde om lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord II.

26.10.21

Invitation

Borgermødet afholdes tirsdag den 9. november kl. 17-18 i Køge Nord Sport Center, Skolevej 7.

Første etape af boliger i Køge Nord er på vej, og Køge Kommune tager nu hul på arbejdet med en lokalplan for anden etape af boliger. Anden etape skal rumme ca. 45 almene boliger i varierende størrelser samt en række individuelle parceller. 

På borgermødet bliver der mulighed for at høre mere om den nye lokalplan og stille spørgsmål samt for at komme med input på et tidligt tidspunkt i lokalplanprocessen. 

Alle er velkomne. Tilmelding bedes ske på mail til .

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 26.10.21