Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027

Byrådet i Køge vedtog den 28. september 2021 Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod for den kommende planperiode 2022-27.

05.10.21
Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer. 

Du kan læse risikostyringsplanen her.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver, der har væsentlig individuel interesse i planens indhold samt offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold og foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planernes indhold.

Klagefristen er 4 uger efter, at planen er offentliggjort dvs. at klagefristen udløber den 3. november 2021.

Kontakt Klimatilpasning
Opdateret af Køge Kommune 05.10.21