Valg til Kultur- og Idrætsrådet og oplæg om frivillighed

Torsdag den 2. december 2021 kl. 19.00-21.00 i kantinen, Køge Rådhus.

28.10.21

Køge Kommunes folkeoplysende foreninger inviteres hermed til valg af repræsentanter 
til kommunens Kultur- og Idrætsråd samt oplæg om frivillighed.

Torsdag den 2. december 2021 kl. 19.00-21.00 i kantinen, Køge Rådhus


Hvis du ønsker at stille op som kandidat til Kultur- og Idrætsrådet, skal du være opmærksom på, at din forening skal indstille dig. Læs mere om dette på www.koege.dk/kir.

I løbet af aftenen vil oplægsholdere dele viden og inspiration om frivillighed i foreningslivet. 

Læs mere om programmet, valget, hvem der er stemmeberettigede og find en indstillingsblanket mv. på www.koege.dk/kir
Opdateret af Køge Kommune 28.10.21