Ansøg Udviklingspuljen inden 15. december

25.11.21

Nu er det muligt at ansøge om midler til rekvisitter, udviklingsprojekter og talentudvikling!

Udviklingspuljens formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Sådan søger du

Benyt vores nye elektroniske ansøgningsskema til puljen. Find link til skemaet under 'Udviklingspuljen' på koege.dk/tilskud

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. december.

Læs mere

Find retningslinjer, link til ansøgningsskema og meget mere på koege.dk/tilskud

Opdateret af Køge Kommune 25.11.21