Cirkelhusene Tilslutningstilladelse for regn og spildevand

Køge Kommune meddeler tilslutningstilladelse for et nyt etageboligbyggeri. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 20. december 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

22.11.21

Tilslutning til offentlig kloak fra etageboligbyggeri i Ølsemagle Lyng

I forbindelse med byggemodning af et arkitektonisk flot Cirkelhus i Ølsemagle Lyng etableres der terrænnære grøfter og regnvandsbassin med hjemmehørende arter. Køge Kommune har nu givet tilladelse til, at Cirkelhus og fællesarealerne kan afvande til offentlig regn- og spildevandskloak i området.
Du kan læse tilladelsen her og hente kloakplanen her
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 2. juni 2021.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 25.11.21