Forlænget sagsbehandlingstid på ydelsesområdet pga. overgang til nyt IT-system

Køge Kommune skifter til et nyt IT System KY (Kommunernes Ydelsessystem).
Der vil derfor i perioden fra den 8. november 2021 til den 19. november 2021 være begrænset adgang til ydelsesmedarbejdere for både telefoniske og personlige henvendelser fra borgere og virksomheder.

09.11.21

Det nye system skal bruges i alle landets kommuner. 

Systemet består af et fagsystem til kommunen og en selvbetjeningsløsning til borgerne. 

I perioden 8. november 2021 til 19. november 2021 vil vi ikke have adgang til at udbetale fra systemet til hverken borgere eller virksomheder, og medarbejderne har en stor opgave med manuelt at overføre sager fra det gamle system til det nye system. 

Følgende ydelser påvirkes:

  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløntilskud
  • Revalideringsydelse
  • Enkeltydelser
  • Sager om løntilskud til virksomheder m.m.
  • Ressourceforløbsydelse
  • Dansk bonus

Sygedagpengesager vil stadig blive behandlet, men der kan forekomme forlænget sagsbehandlingstid.
Løbende ydelser forventes at blive udbetalt rettidigt

Man kan fortsat søge om forsørgelse og enkeltydelser m.m. i perioden, men der vil være en forlænget sagsbehandlingstid på nye ansøgninger. Borgere kan ansøge om forsørgelsesydelser og enkeltydelser på www.borger.dk.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister, da det ellers kan have betydning for din berettigelse til en ydelse.

Henvendelser vedr. flekslønstilskud kan ske til , og henvendelser vedr. de øvrige ydelser kan ske til , dog skal man være opmærksom på, at der er forlænget sagsbehandlingstid, og nogle henvendelser først besvares efter den 19/11-2021.

Opdateret af Køge Kommune 09.11.21