Frem med Coronapasset

11.11.21

Corona er igen blevet en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme, når vi samler mange mennesker til aktiviteter i vores foreninger, ligesom Coronapasset også er blevet et krav flere steder for at begrænse spredning af smitte. Det gælder især de steder, som har adgang for mere end 200 mennesker. 

 

Men husk at situationen kan ændre sig løbende, så hold godt øje med Coronaopdateringer på Kulturministeriets hjemmeside

Endelig kan der også være steder, som frivilligt indfører visning Coronapas for at beskytte frivillige, ansatte og gæster.

Mest relevant for jer vil være, at Coronapas skal vises for at få adgang til aktiviteter med over 200 deltagere/tilskuere indendørs. Ved aktiviteter, I holder udendørs, skal Coronapasset vises, når der er mere end 2.000 deltagere/tilskuere. 

Kravet om Coronapas gælder, uanset om det er stående eller siddende publikum, på følgende steder:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer
 • Betalende tilskuere ved idræt
 • Større menighedsarrangementer
 • Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende
 • Gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Bade-og legelande, svømmehaller
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
 • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer.
Krav om at vise Coronapas gælder, hvis der er flere end 200/2000 personer til stede på samme tid. Kravet omfatter kun tilskuere, kunder, besøgende og deltagere mm., hvilket vil sige, at der ikke vil være krav om Coronapas for fx idrætsudøvere, scenekunstnerne eller øvrige ansatte, frivillige mv.

Coronapas skal også vises her (uanset antallet af gæster):

 • På Natklubber og diskoteker
 • I Partybusser mv. (ved servering af alkohol)
 • Indendørs serveringssteder (dog med undtagelse af take away-steder og serveringssteder tilknyttet lokaler og lokaliteter tilknyttet sociale tilbud og i andrelokaler og på lokaliteter, hvor der leveres ydelser efter lov om social service, herunder på ældreområdet (fx herberger, varmestuer og plejehjem)).

Endelig skal Coronapas vises for at få adgang til lokaler og arrangementer, hvor det er nødvendigt at beskytte udsatte og sårbare personer. 

De særligt udsatte steder er:

 • Besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse (dog ikke for nære pårørende, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.).
 • Besøgende i fængsler og arresthuse.

Opdateret af Køge Kommune 11.11.21