Idéer til Ejby Mose skal findes lokalt

Ejby Mose har ændret sig markant de senere år, og nu skal både naturen og borgerne i Køge Kommune have glæde af den nye version.

11.11.21

At få oplevelser i naturen er både sundt og populært, og nu får flere chancen for at være med i udviklingen af et nyt naturområde ved Ejby Mose. Er du lodsejer eller på anden måde involveret i området, så er det nu, du skal dele dine idéer, viden og tanker om Ejby Mose på et informationsmøde.

Mødet finder sted torsdag d. 18.11.2021 kl. 16-18 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, 4623 Ll. Skensved.


Indtil omkring 2016 havde HOFOR vandindvinding til drikkevand i området, og da indvindingen stoppede, kom der mere vand i mosen. Derfor er det også blevet sværere at gå ture der. Men der er samtidig blevet dannet nye vådområder, som er gavnlige for både dyreliv og biodiversitet.

Nye gåruter med respekt for naturen

I 2021 har Køge Kommune overtaget HOFOR’s matrikler, og nu vil kommunen gerne bidrage med at beskytte naturen. Hele Ejby Mose er nemlig et såkaldt §3-område, under Naturbeskyttelsesloven, og det vil sige, at udviklingen i mosen skal bevare oprindelige levesteder for dyr og planter. Samtidig giver det Køge Kommune mulighed for at skabe en bedre adgang til naturen for de mennesker, som bor i området, gennem mere sammenhængende naturområder til for eksempel gå- eller løbeture. Der er også mulighed for at etablere en såkaldt ’boardwalk’, så man kan komme tættere på naturen i den oversvømmede del.

Billede af støvler i mose

Syd for Ejby Mose ligger Køge Å og den 22 km lange Køge Å-stien. Mosen har ikke direkte forbindelse til stien endnu, men på sigt kan Ejby Mose blive en del af et større naturområde mod stien. Køge Å-stien slutter ved grænsen til Ringsted kommune og fortsætter direkte over i den 25 km lange Ringsted Oplevelsessti. 

Pressekontakt:  

Projektkonsulent i Teknik og Miljøforvaltningen Henrik Lerdorf, telefon: 28 79 21 68


Opdateret af Køge Kommune 11.11.21