Invitation til forborgermøde om startredegørelse for ny lokalplan for boliger på Kymervej i Borup

Ejeren af det ubebyggede, nordlige område på Kymervej har ansøgt om lokalplanudarbejdelse for en boligbebyggelse bestående af 7 etplans dobbelthuse med i alt 14 boliger.

16.11.21

Invitation

Klima- og Planudvalget har torsdag 4. november 2021 igangsat udarbejdelse af lokalplanen, og derfor inviteres naboer og  interesserede borgere nu til forborgermøde. På mødet bliver der mulighed for at høre mere om lokalplanprocessen, stille spørgsmål og komme med input til lokalplanen. 

Borgermødet afholdes onsdag den 24. november 2021 kl. 17-18 på Kymervej.

Mødet foregår udenfor, i området hvor planlægningen ønskes.
Nedenfor ses kort med lokalplanafgrænsningen vist med gul stregfarve. 

Luftfoto med lokalplan 1106

Alle er velkomne. 

Tilmelding bedes ske på mail til  

Du kan læse startredegørelsen og se illustrationsplanen for projektet i sag nr. 207 på Klima og Planudvalgsmødet 4. nov. 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 16.11.21