Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til miljøplads på Køge Havn

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse til Køge Havns nye miljøplads på Køge Havn, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge.

11.11.21


Se godkendelsen.


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 9. december 2021.
Du klager via den nye Klageportal, som du finder via Nævnenes Hus' hjemmeside.


Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag i godkendelsen.
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 11.11.21