VALG: 1 KIR og 2 gode oplæg

18.11.21

Det er ikke helt slut med valg i kommunen. Den 2. december er der nemlig valg til KIR (Kultur- og Idrætsrådet) for de folkeoplysende foreninger.

Samtidig kunne vi i sidste uge afsløre, at der på valgaftenen også bliver mulighed for at opleve 2 gode oplæg om frivillighed – og her er alle interesserede velkomne, uanset om de deltager i valget eller ej.  

Det hele foregår i Kantinen på Køge Rådhus, torsdag den 2. december. 


Først lidt om valget …

Hvem er valgbare?

Alle er valgbare, såfremt de foreslås af en stemmeberettiget folkeoplysende forening. En kandidat kan lade sig opstille uden fremmøde, men der skal i så fald foreligge dokumentation for, at vedkomne ønsker at stille op.

Hvem er stemmeberettigede?

Stemmeberettigede er folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. 
Alle stemmeberettigede foreninger i Køge Kommune har uanset størrelse hver op til to stemmer. Der stemmes ved personligt fremmøde af repræsentanter for foreningen med én stemme pr. repræsentant. Der stilles ikke krav om, at stemmeafgiver sidder i bestyrelsen for den pågældende forening. Men vedkommende skal være medlem af foreningen.
En forening kan stemme på kandidater inden for den kategori foreningen tilhører.

OBS! Tjek om din forening er stemmeberettiget

Hvis du ønsker at stille op eller afgive stemme ved valget til Kultur- og Idrætsrådet, skal du sikre dig, at din forening er folkeoplysende i Køge Kommune. 

Listen over foreninger, der pt. er registreret som folkelysende i Køge Kommune kan du se i denne oversigt.

Hvis I ønsker at undersøge, om jeres forening har mulighed for at blive folkeoplysende, skal I kontakte Kultur og Idræt hurtigst muligt. Skriv en mail til 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål til ovenstående stilles også til 


… og så lidt om oplæggene:

Lær om frivillighed ved KIR-valget

Når stemmerne er afgivet den 2. december, er der lidt ventetid på resultatet. Den krydrer vi med 2 spændende oplæg om frivilligt arbejde. Vi starter første oplæg ca. kl. 19.30 – og alle er velkomne.

Mathilde Schaumburg-Müller fra FrivilligJob.dk vil tale om:

• Rekruttering af frivillige under og efter Covid-19
• Nye måder at være frivillig på
• Nye målgrupper i foreningerne

Peter Erkmann fra Køgespejderne vil tale om:

• En af de gode lokale historier om rekruttering af frivillige
• Inklusion af særlige målgrupper

Opdateret af Køge Kommune 18.11.21