Byrådskabale er faldet på plads i Køge

Køge Kommune får en socialdemokratisk borgmester fra 1. januar 2022. Partiet har indgået en aftale med Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten – de rød-grønne.

03.12.21
Byråds-kabalen i Køge Kommune er nu faldet endeligt på plads. Det skete på det konstituerende byrådsmøde onsdag den 1. december. Det betyder, at borgmester Marie Stærke (A) fortsætter på posten som Køge Kommunes borgmester pr. 1. januar 2022.

Konstitueringen sker på baggrund af en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten – de rød-grønne. Flertallet består af 21 af byrådets i alt 27 medlemmer.

På mødet fordelte det nye byråd poster og ansvarsområder. Fra 1. januar 2022 er Ken Kristensen fra Venstre 1. viceborgmester, mens Thomas Kampmann, Konservative, bliver 2. viceborgmester.

Med det nye byråd kommer der samtidig mange nye ansigter i udvalg, råd og bestyrelser. Køge Kommunes Økonomiudvalg får ni medlemmer og følgende sammensætning:
Marie Stærke (A), formand
Thomas Kielgast (F), næstformand
Erik Swiatek (A)
Ken Kristensen (V)
Mette Wigand Bode (V)
Mette Jorsø (B)
Bent Sten Andersen (O)
Niels Rolskov (Ø)
Thomas Kampmann (C)

Byrådets stående udvalg ser således ud efter nytår:


Børneudvalget (7 medlemmer)

Pernille Sylvest (A), formand
Rikke Kornval (V), næstformand
Vibeke Kjøng Østergaard (A)
Murad Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Ali Yahya (F)
Thomas Kampmann (C)

Skoleudvalget (7 medlemmer)
Ali Yahya (F), formand
Pernille Sylvest (A), næstformand
Vibeke Kjøng Østergaard (A)
Kristina Strange (A)
Jan B. Larsen (V)
Niels Rolskov (Ø)
Mads Andersen (C)

Klima- og Planudvalget (7 medlemmer)
Niels Rolskov (Ø), formand
Lene Møller Nielsen (A), næstformand
Jonas Whitehorn (A)
Mette Wigand Bode (V)
Thomas Kielgast (F)
Jørgen Pedersen (C)
Claus René Olesen (C)

Kultur- og Idrætsudvalget (7 medlemmer)
Ken Kristensen (V), formand
Mette Jorsø (B) næstformand
Erik Swiatek (A)
Jan B. Larsen (V)
Thomas Kielgast (F)
Ali Yahya (F)
Kirsten Larsen (C)

Teknik- og Ejendomsudvalget (7 medlemmer)
Lene Møller Nielsen (A), formand
Jan B. Larsen (V), næstformand
Andreas Bech (A)
Jonas Whitehorn (A)
Bent Sten Andersen (O)
Niels Rolskov (Ø)
Jørgen Petersen (C)

Socialudvalget (7 medlemmer)
Lissie Kirk (A), formand
Niels Rolskov (Ø), næstformand
Ertugrul Vural (A)
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Kirsten Larsen (C)
Martin Knudsen (D)

Ældre- og Sundhedsudvalget (7 medlemmer)
Bent Sten Andersen (O), formand
Thomas Kielgast (F), næstformand
Kristina Strange (A)
Andreas Bech (A)
Rikke Kornval (V)
Kirsten Larsen (C)
Martin Knudsen (D)

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (7 medlemmer)
Mette Wigand Bode (V), formand
Erik Swiatek (A), næstformand
Ertugrul Vural (A)
Ali Ünsal (V)
Niels Rolskov (Ø)
Mads Andersen (C)
Claus René Olesen (C)


Fakta: Køge Kommunes nye Byråd
• Socialdemokratiet (A): 10 mandater
• Det Konservative Folkeparti (C): 5 mandater
• SF (F): 2 mandater
• Dansk Folkeparti (O): 1 mandat
• Venstre (V): 6 mandater
• Radikale Venstre (B): 1 mandat
• Nye Borgerlige (D): 1 mandat
• Enhedslisten – de rød-grønne (Ø): 1 mandat

Borgmester: Marie Stærke (A)
Flertalsgruppen: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten – de rød-grønne. I alt 21 mandater.

Fakta: Stående udvalg
Efter nytår etablerer Køge Byråd sig med i alt otte stående udvalg, hvoraf de syv er kendte fra sidste periode, og et er nyt. Det nye udvalg er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Desuden ændrer Social- og Arbejdsmarkedsudvalget navn og ansvarsområde til Socialudvalget.


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00


Opdateret af Køge Kommune 03.12.21