Nu åbner En indgang for erhvervslivet

Nu bliver det lettere for virksomhederne i Køge Kommune at få svar på deres spørgsmål hos kommunen. Teknik- og Miljøforvaltningen åbner for Én indgang for erhvervslivet – et set up, som vil skabe en smidig dialog og vejledning for virksomheder, uanset om det drejer sig om byggesager, planlov eller miljøspørgsmål.

01.12.21
illustration af én indgang for erhvervslivet
Hvilke regler gælder, hvis du som virksomhedsejer vil bygge en ny lagerhal i et eksisterende erhvervsområde eller etablere din nye forretning i Køge Kommune? Måske er du helt ny erhvervsdrivende i kommunen og skal indhente de fornødne bygge- og miljøtilladelser? Så er der nu Én indgang, som kan give virksomhederne hurtigt svar hos kommunen.


Det er den korte beskrivelse af det nye set up i Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal sikre, at virksomheder får deres henvendelser og sager behandlet så smidigt og hurtigt som muligt. 

Den nye organisering betyder, at virksomheder kan henvende sig ét sted i forvaltningen, hvorfra deres sag vil blive løftet videre til de relevante afdelinger. Samtidig vil der fra Køge Kommunes side blive holdt tæt kontakt til virksomhederne, som løbende vil blive informeret om, hvordan deres sag eller henvendelse bliver grebet an samt afstemt forventninger om, hvornår der kan gives svar. 
Hvis der er tale om mere komplicerede emner, giver Én indgang mulighed for at få besøg af relevante fagmedarbejdere til en uforpligtende snak om, hvordan virksomheden kan komme videre fra ide til ansøgning.


- Det er afgørende, at både vores lokale virksomheder og de virksomheder, som drømmer om at få del i udviklingen her i Køge, bliver hjulpet på bedst mulig vis. Med Én indgang har vi etableret et nyt set up, hvor virksomhederne blot skal henvende sig ét sted. Det sparer tid og skaber overblik for virksomhederne. Sunde virksomheder i vækst bidrager til en kommune i vækst, siger borgmester Marie Stærke.


Helt konkret betyder den nye organisation, at erhvervslivet kun behøver at henvende sig ét sted, nemlig hos den kommende virksomhedsambassadør, som forventes ansat i løbet af februar 2022. Køge Kommune har en stilling slået op. 
Virksomhedsambassadøren bliver en koordinerende medarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningen, der kan sikre den tværgående myndighedsdialog med virksomhederne og stå i spidsen for konceptet Én indgang for erhvervslivet. 


Én indgang åbner allerede inden, virksomhedsambassadøren er ansat. Køges erhvervsliv kan trygt henvende sig på enindgang@koege.dk og kan allerede fra 1. december derigennem forvente en hurtig og koordineret behandling af deres spørgsmål. 


Lokal erhvervsundersøgelse
Én indgang skal også iværksætte en lokal erhvervsvenlighedsundersøgelse designet i fællesskab med de lokale erhvervsledere. Undersøgelsen skal give et mere fokuseret indblik i virksomhedernes kontakt med Køge Kommune og deres behov for hjælp og vejledning i forskellige sager og forespørgsler. 


- Med Én indgang får vi etableret en kontakt mellem virksomheder og kommune, der har det ene formål at gøre dialogen mellem de to så enkel som mulig for virksomhederne. Vi bygger så at sige en bro mellem virksomhederne, der forventer smidig og hurtig sagsbehandling – og myndighedsfunktionen i Køge Kommune, der har ansvaret for, at regler og love overholdes. Det giver god mening, og jeg forventer mig meget heraf, siger Stig Werner Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen.


I forbindelse med budgettet for 2021-25 blev der fra politisk side afsat penge til denne nye prioritering og specifikt til ansættelsen af den kommende virksomhedsambassadør.


Fakta:
Én indgang for erhvervslivet er virksomhedernes indgang til Køge Kommune. 


Kontakt og få hurtigt svar. Du kan læse mere om hvad Én indgang kan gøre for dig og din virksomhed på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/enindgang 

Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke: 24 90 20 00
Teknik- og Miljødirektør Stig Isaksen: 24 60 57 23


Opdateret af Køge Kommune 01.12.21