Indsend erklæring om indhentelse af børneattest for 2022

27.01.22

Hvert år skal din forening indsende en erklæring (IKKE selve børneattesten) til Køge Kommune om, at I indhenter børneattester i det omfang, der er nødvendigt. 

Det drejer sig om ALLE der:

  • er godkendt efter lov om folkeoplysende virksomhed
  • modtager kommunale tilskud
  • anvender kommunale lokaler
Erklæringen er et lovkrav og en betingelse for, at du som forening kan modtage tilskud, benytte kommunale lokaler og kommunale arealer med egne/kommunale klubhuse. Pligten til at afgive erklæringen gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse, ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. 

Tak til dem, der allerede har indsendt for 2022.

Spærring af adgang til foreningsportalen EG On

Indsendes erklæringen ikke vil I automatisk blive spærret og I vil ikke kunne søge/modtage tilskud eller kunne søge/benytte lokaler/arealer.

Vejledning i indsendelse af erklæring

OBS! Indsend via kommunens hjemmeside www.koege.dk og Selvbetjeningsløsninger (Blanketter, under Kultur, Idræt og fritid, Blanketter, regnskab og vigtige datoer

  • Vælg 'Folkeoplysning'.
  • Vælg 'Erklæring om indhentelse af børneattest'.
  • Login med NemID. Du kan anvende både personligt og foreningens NemID (Det NemID, der er tilknyttet jeres cvr.nr.)
  • Udfyld kontaktinformation
  • Sæt flueben ved ”Erklæring”
  • Underskriv med NemID
Kommunen har nu modtaget jeres hensigtserklæring. Vi anbefaler, at I gemmer erklæringen, som ses i jeres kvittering.”

Hvis du vil vide mere

Retsinformation.dk - Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest
Virk.dk – Om børneattester til Rigspolitiet

Opdateret af Køge Kommune 27.01.22