Corona: Søg støtte for tabte juleindtægter

27.01.22

Hvis jeres forening er medlem hos DGI, kan I nu søge støtte for de penge, I tabte ved aflysning af arrangementer i julen.

Folketinget har afsat i alt 16,2 millioner til en fælles hjælpepulje for DIF og DGI. Pengene kan kun søges gennem DGI’s centrale foreningsregister, og de skal bruges til at dække nettoindtægterne fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 – 15. januar 2022. De kan derfor ikke bruges til at dække tab af medlemsindtægter, sponsorer eller øvrige driftsomkostninger ved Corona i perioden. 

Sådan søger I:

Ansøgningsfristen er den 8. februar kl. 12.00.

I søger gennem Centralt ForeningsRegister (CFR)

Opdateret af Køge Kommune 27.01.22