Sporfornyelse ved Borup Station

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og står snart for tur til at fornyes.
I starten af 2022 udfører Banedanmark forberedende arbejder, såsom træfældning, inden projektet for alvor går i gang i april 2022.

28.01.22

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan naboer opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan der også være støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og man kan opleve mere tung trafik til og fra Banedanmarks arbejdsarealer. 

For at genere pendlerne mindst muligt sker sporfornyelsen over to år. Sporarbejderne vil stå på i foråret, sommeren og efteråret i 2022, mens der i 2023 primært vil blive arbejdet om sommeren og i efteråret. Banedanmarks arbejder vil periodevis påvirke togtrafikken, så hold jer opdateret Rejseplanen.

Her kan du læse mere om sporfornyelsen.


Kontakt Anlæg og Myndighed
Opdateret af Vej, Park og Byrum 28.01.22