Boretilladelse til 40 boringer

Der er tale om 38 A-boringer og 2 B-boringer på Danmarksvej 11, 4681 Herfølge.

24.03.22

Køge Kommune har givet tilladelse til at udføre 40 boringer efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Læs tilladelsen inkl. klagevejledning (pdf)

Klageberettigede er afgørelsens adressat og alle der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er d. 21. april 2022.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 24.03.22