Godkendelse af renovering af bro

samt vurdering ift. til Natura 2000-beskyttelse

17.03.22

Køge Kommune godkender HOFORs projekt med renovering af broen over Køge Å til Regnemarkværket.

Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra projektet er lagt på Køge Kommunes hjemmeside.


Hent afgørelsen her


Hent klagevejledningen her

Kontakt Plan Byg og Miljø
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 17.03.22