Kontrolprogram for Gummersmark-Kulerup Vandværk

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Gummersmark-Kulerup Vandværk.

24.03.22

Kontrolprogrammet gælder fra den 24. marts 2022 til den 24. marts 2027. 

Læs kontrolprogrammet inkl. klagevejledning (pdf).

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er den 28. april 2022.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 24.03.22