Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til midlertidigt oplag af affald

til Greenport, Pacific Kaj 2, 4600 Køge

22.03.22

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til midlertidigt oplag af affald hos Greenport på Pacific Kaj 2, 4600 Køge.

Klik her for at downloade tillægget til miljøgodkendelsen (inklusivt tilslutningstilladelsen).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 20. april 2022.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Kontakt Plan Byg og Miljø
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 22.03.22