Kontrolprogram for Vollerslev-Gørslev Vandværk

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Vollerslev-Gørslev Vandværk.

04.04.22

Afgørelsen

Kontrolprogrammet gælder fra den 4. april 2022 til den 4. april 2027.

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er den 2. maj 2022.

Læs kontrolprogrammet (pdf).
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 04.04.22