Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Invitation til digitalt borgermøde

29.10.20
Køge Kommune har sendt forslag til lokalplan 1095 – Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg i høring, og afholder i den forbindelse et digitalt borgermøde om planen.

Forslag til Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg

29.10.20
Køge Byråd har den 27. oktober 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1095 Daginstitution og idræt ved Ravnsborg og forslag til tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring...

Køge Kommune zoomer ind på detailhandlen

29.10.20
Køge Kommune har bedt konsulentfirmaet ICP, Institut for Center-Planlægning, om at gennemføre en analyse af detailhandelen i hele kommunen. Derfor kan de forretningsdrivende se frem til et besøg af...

Nye retningslinjer om mundbind og forsamlinger

28.10.20
Det stigende smittetal landet over har medført nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Forsamlingsforbuddet er sat ned fra 50 til 10 personer – dog med særlige undtagelser. Desuden bliver mundbind...

Nyt fra Byrådets møde den 27. oktober 2020

27.10.20
Med disse overskrifter: ”Kunstgræsbane på vej til Herfølge”, ”Ny boligsocial helhedsplan”, ”Babyboom i Køge sætter gang i udviklingen” og ”Nye muligheder for udendørs aktiviteter og dagture til botilbud...

Fald i antallet af klager over sagsbehandling i Køge Kommune

27.10.20
På voksensocial-og beskæftigelsesområdet er antallet af klager til Ankestyrelsen over Køge Kommunes sagsbehandling faldet for fjerde år i træk. I den seneste opgørelse fra Ankestyrelsen fortsætter den...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20