Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tildeling af § 79 puljemidler (tidl. støtte til pensionistforeninger)

Tilskud til aktiviteter med et aktiverende og forebyggende sigte. Ansøgningsfristen er nu 1. november.

Frister, retningslinjer og ansøgningsskema

Midlerne tildeles på baggrund.af ansøgninger til konkret beskrevne aktiviteter og tilskuddene bevilges til dækning af konkrete udgifter til forebyggende og aktiverende tilbud.

Ansøgningsfristen er 1. november.

Oversigt over tildeling a § 79 puljemidler

Retningslinjer for tildeling af § 79 midler

Ansøgningsskema


Erklæring om børneattest.
Alle foreninger, borgergrupper m.v. der modtager tilskud skal en gang om året erklære (uanset medlemssammensætning), at man er bekendt med og følger reglerne for indhentelse af børneattest.


Erklæringen skal afgives selvom, at man ikke beskæftiger eller ansætter personer, såvel lønnet som uløn-net, der har direkte kontakt med børn under 15 år og som færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for, at opnå direkte kontakt, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Jf. LBK nr. 362 af 2. april 2014 og BK nr. 289 af 18. marts 2015

Det er således en betingelse for, at man kan få tilskud eller anvist lokaler, at man afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade, at yde tilskud og anvise lokaler, hvis man ikke afgiver erklæring herom.

Børneattesten skal bl.a. indhentes for følende personer: trænere, instruktører, holdledere, lærere, børne-passere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale herunder assistenter, vikarer og afløsere og studerende i praktik m.v.

Vedtægter eller beskrivelse af retningslinjer
Der kan søges tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre af frivillige som enten er organiseret i formelle eller uformelle grupper. Hvis I ikke er en forening med vedtægter, skal vi have en beskrivelse af jeres aftalte retningslinjer d.v.s., at vi har som minimum brug for at vide, hvilke aftalte retningslinjer der er aftalt i form af beskrivelse af, hvordan det sikres, at beslutninger tages i fællesskab, hvad gør I? - Hvor ofte mødes I ? Hvilke regler har I for at træffe en beslutning (hvordan opnås enighed om en beslutning? - Hvad gør I når der opstår uenighed? - Hvordan kommunikerer I til medlemmerne?

Ved yderligere spørgsmål kontakt Yvonne Staal tlf. 5667 2506 ellerOpdateret af Køge Kommune 10.01.19