Daghjem

Køge Kommune en række daghjem, hvor borgerne har mulighed for at komme for at være sammen med andre mennesker i forskellige aktiviteter.

Køge Kommune vil gerne støtte op om, at kommunens borgere har et godt og indholdsrigt liv som muligt. Derfor har Køge Kommune en række daghjem, hvor borgerne har mulighed for at komme for at være sammen med andre mennesker i forskellige aktiviteter. På daghjemmene er der fokus på socialt samvær, men også at på at rehabilitere, støtte og bevare borgernes kunnen, således at vi sammen kan være med til at udskyde behov for hjælpeforanstaltninger i hjemmet eller flytning til plejebolig.

Hvad er formålet med ydelsen

Formålet med Køge Kommunes daghjem er, at øge trivslen for Køge Kommunes borgere. Målet er, at øge den sociale trivsel hos borgerne når de kommer på daghjemmene. Samtidig er det målet at rehabilitere og fastholde borgernes funktionsniveau således at borgerne er herre over eget liv længst muligt. Slutteligt er det målet at tilbyde aflastning for de pårørende, der til dagligt passer en ægtefælle eller pårørende.

Hvad indgår i ydelsen, herunder antal dage

I nedenstående er fremhævet nogle af de ting, du kan foretage dig på Køge Kommunes daghjem:

 • Rehabilitering af egenomsorg
 • Opfølgende træning
 • Aktivering/beskæftigelse
 • Socialt samvær og aktiviteter
 • Hjælp til basale behov
 • Du kan komme i bad, hvis du ikke kan komme i bad derhjemme (dette gælder ikke for daghjemmet på Tingstedet)
 • Sygepleje
 • Middagsmad og hvil

Det er forskelligt for person til person, hvor tit man har behov for at komme på daghjemmene og vurderes ud fra den enkeltes behov, men man kan blive tildelt 1-5 dage om ugen på alle hverdage.

Hvem kan få ydelsen

Målgruppen for Køge Kommunes daghjem er borgere, der er over 18 år, og som ikke bor i en af kommunens boformer. Derudover skal borgerne have et nedsat funktionsniveau, der gør dem berettiget til Køge Kommunes daghjem. Der kan dog dispenseres herfor hvis opholdet har et forebyggende formål. I nedenstående er en række af visitationskriterierne fremhævet:

 • Borgere med faldende egenomsorg, der ikke længere kan strukturere og klare hverdagen og som har behov for støtte, hjælp, rehabilitering til at udvikle egenomsorgen
 • Borgere, hvor tilbud om daghjem vil kunne fastholde borgeren i egen bolig
 • Aflastning for ægtefælle
 • Borgere, der er i begynderstadiet til en demenssygdom eller som har en demensdiagnose

Hvordan kan jeg få ydelsen

Hvis du ønsker at blive visiteret til daghjem, skal du kontakte Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling (se kontaktoplysninger nedenfor). Herefter vil en visitator kontakte dig med henblik på aftale om et hjemmebesøg hvor dit behov vurderes.

Egenbetaling

Opholdet er gratis, men der er en række ting, du selv skal betale for, såsom transport til daghjemmet, forplejning, materialer, arrangementer samt hygiejneartikler.

Pjece om daghjem

Pjece med information om daghjem.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20