Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Træning og vedligeholdelses-træning

Hvis du har mistet en del af din funktionsevne kan du få genoptræning eller vedligeholdelsestræning, således at du har mulighed for at genvinde dit tabte funktionsniveau.

 

Hvad er formålet med ydelsen

Det overordnede mål med genoptræning er, at du kommer til at opnå højst mulig grad af din funktionsevne som tidligere. Det gælder både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Alt sammen så du kan udnytte egne ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt - nu og i fremtiden.

 

Hvad indgår i ydelsen

Når du skal gennemgå genoptræning eller vedligeholdelsestræning vil den tage udgangspunkt i dit behov og kan være i form af:

• Holdtræning
• Individuel træning
• Hjemmetræning
• Selvtræning efter instruktion

Når du går til træning kan der blive trænet i:

• Fysiske funktioner såsom gangtræning, balancetræning, styrketræning, kredsløbstræning, udspænding med mere
• Kognitive funktioner som for eksempel opmærksomhed, tænkning, rækkefølge og struktur
• ADL-aktiviteter(almindlig dagligdag levevis), der omhandler selvstændighed i forhold til almindelige gøremål

Hvad er ydelsens omfang

Der tilbydes som udgangspunkt træning en til flere gange om ugen i en begrænset periode, der som hovedregel er maksimal tre måneder. Træningen vil naturligvis tage udgangspunkt i din udarbejdede genoptræningsplan.

Hvem kan få ydelsen

Du kan du få genoptræning, hvis du er visiteret til en ydelse i Køge Kommune, men oplever tab i din funktionsevne. Der vil komme en visitator ud og foretage en konkret og individuel vurdering af din funktionsevne samt dit potentiale for at fastholde og udvikle dine færdigheder.

Egenbetaling

Selve træningen er gratis, men har du brug for kørsel til træning skal du selv betale efter gældende takst.

Hvordan får jeg ydelsen

Efter du har haft besøg af en visitator, vil du blive kontaktet af træningsenheden. Som hovedregel vil træningen blive iværksat inden for 10 hverdage.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19