Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Den kommunale hjemmepleje

I den kommunale hjemmepleje lægger vi vægt på at yde en god service og tage hånd om din trivsel.

Har du brug for personlig pleje, kan du vælge at få hjælpen af Køges kommunale hjemmepleje, som hedder "Kommunal Leverandør".
Vi leverer hjemmepleje i hele Køge Kommune og varetager alle opgaver i forhold til personlig pleje, omsorg og sygepleje.
Den hjælp du får bestemmes af visitationen, ud fra de politisk besluttede kvalitetsstandarder. 

Vi arbejder rehabiliterende

Den rehabiliterende arbejdsmetode betyder, at vi hjælper dig til at kunne selv, og hjælper dig med det, du ikke kan. Derfor er det væsentligt, at du er indstillet på at deltage aktivt i det omfang, det er muligt.
Rehabilitering vil sige at medarbejderen ved træning/vejledning støtter dig i at kunne klare dele af - eller hele opgaven selv med henblik på at øge din uafhængighed og selvstændighed.

Faglært personale

Vi lægger vægt på at have kvalificeret og faglært personale, og har bl.a. ansat social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker.

Vi har stort fokus på kompetenceudvikling af personalet, og senest har der bl.a. været undervisning i faldforebyggelse, forflytning og  medicinhåndtering. Derudover deltager vi løbende i forskellige udviklingsprojekter.

Alle vores medarbejdere som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har naturligvis tavshedspligt. 

Hvordan søger jeg om pleje? Og hvad kan jeg få hjælp til?

Hvis du vil søge om hjælp til personlig pleje, skal du eller dine pårørende henvende jer til Ældre- og Sundhedsafdelingen, som vil vurdere hvilken hjælp du kan få tilbudt.

Læs om hvad du kan få hjælp til.

Oversigt over teams

Kommunal Leverandør består af fem plejeteams, fordelt efter distrikter.

Kommunal Leverandør har samtidig tre specialist-teams: 

  • Rehab-teamet, som er tværfagligt sammensat og varetager rehabiliteringsforløb, 
  • Akutteam Køge, som varetager komplicerede sygeplejeforløb hjemme hos borgeren, samt 
  • Specialistsygeplejerskerne, som varetager specialistfunktioner vedr. KOL, inkontinens, palliation, hygiejne og sårbehandling og -forebyggelse.

Desuden driver Kommunal Leverandør tre sygeplejeklinikker, hvor borgere kan komme og modtage sygepleje, samt en kontinensklinik, hvor borgere kan komme og modtage behandling mod inkontinens.

Område Nord
Ølby Ældrecenter 64
4600 Køge
Tlf. 56 67 65 70

Område Syd
Tingstedet, Vedskøllevej 1A 
4680 Herfølge
Tlf. 56 67 66 17

og 

Lerbæk Torv 42
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 45

Område Øst
Sandmarksbo, Sandmarksbo 3
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 34

Område Vest
Ældrecenteret i Borup, Møllevej 4B
4140 Borup
Tlf. 56 67 66 31

Område Midt
Nørre Boulevard 101
4600 Køge
Tlf. 56 67 64 53

Rehab-teamet
Rådhusstræde 10C
4600 Køge
Tlf. 56 67 64 03
Læs mere om Rehab-teamet og rehabilitering.


Akutteam Køge
Ellemarksvej 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 65 34
Læs mere om Akutteam Køge

Sygeplejeklinik Borup
Borup Ældrecenter, Møllevej 4B, 4140 Borup.
Tlf. 56 56 56 58 ml. kl. 7.30-8.00

Sygeplejeklinik Rådhusstræde 
Rådhusstræde 10C, 4600 Køge.
Tlf. 21 53 04 86 ml. kl. 7.30-8.00

Sygeplejeklinik Tingstedet
Tingstedet, Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge.
Tlf. 56 56 56 45 ml. kl. 7.30-8.00

Læs mere om Sygeplejeklinikkerne

Kontinensklinikken
Nørre Boulevard 101, 4600 Køge
Tlf. 29 45 28 71 ml. kl. 8.00-9.00
Læs mere om Kontinensklinikken

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19