Hjemmepleje

I den kommunale hjemmepleje lægger vi vægt på at yde en god service og tage hånd om din trivsel.

Vi leverer hjemme- og sygepleje i hele Køge Kommune og varetager alle opgaver i forhold til personlig pleje, omsorg og sygepleje.
Den hjælp du får bestemmes af visitationen, ud fra de politisk besluttede kvalitetsstandarder.


Ved behov for akut sygepleje kan man kontakte sit lokale hjemmeplejeteam. Telefonerne er døgnbemandet.


Vi arbejder rehabiliterende

Den rehabiliterende arbejdsmetode betyder, at vi hjælper dig til at kunne selv, og hjælper dig med det, du ikke kan. Derfor er det væsentligt, at du er indstillet på at deltage aktivt i det omfang, det er muligt.
Rehabilitering vil sige at medarbejderen ved træning/vejledning støtter dig i at kunne klare dele af - eller hele opgaven selv med henblik på at øge din uafhængighed og selvstændighed.

Faglært personale

Vi lægger vægt på at have kvalificeret og faglært personale, og har bl.a. ansat social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker.

Vi har stort fokus på kompetenceudvikling af personalet, og senest har der bl.a. været undervisning i faldforebyggelse, forflytning og  medicinhåndtering. Derudover deltager vi løbende i forskellige udviklingsprojekter.

Alle vores medarbejdere som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har naturligvis tavshedspligt.

Hvordan søger jeg om pleje? Og hvad kan jeg få hjælp til?

Hvis du vil søge om hjælp til personlig pleje, skal du eller dine pårørende henvende jer til Ældre- og Sundhedsafdelingen, som vil vurdere hvilken hjælp du kan få tilbudt.

Du kan frit vælge om du vil bruge kommunens hjemmepleje eller om du vil benytte en af vores godkendte private leverandører.

Læs mere om hvad du kan få hjælp til og hvem der kan levere det.

Kontaktoplysninger til kommunens hjemmepleje

Den kommunale hjemmepleje består af:

  • Rehab-teamet, som er tværfagligt sammensat og varetager rehabiliteringsforløb,
  • Syv plejeteams, som varetager hjemmepleje og sygepleje i hvert sit område af kommunen.
    Ved behov for akut hjælp kan du kontakte dit lokale plejeteam hele døgnet.

Rehab-teamet

Rådhusstræde 10C
4600 Køge
Tlf. 56 67 64 03
Læs mere om Rehab-teamet og rehabilitering

Plejeteams

Kort over Køge Kommunes hjemmeplejedistrikter

Område Nord

Ølby Ældrecenter 64
4600 Køge
Tlf. 56 67 65 70

Område Syd Tingstedet

Tingstedet, Vedskøllevej 1A
4680 Herfølge
Tlf. 56 67 66 17

Område Syd Lerbæk Torv

Lerbæk Torv 42
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 45

Område Øst

Sandmarksbo, Sandmarksbo 3
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 34

Område Ejby

Kastaniehusene 41
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 56 56 62

Område Vest

Ældrecenteret i Borup, Møllevej 4B
4140 Borup
Tlf. 56 67 66 31

Område Midt

Nørre Boulevard 101
4600 Køge
Tlf. 56 67 64 53

Sygeplejeklinikker

Køge Kommune driver også tre sygeplejeklinikker, hvor borgere kan komme og modtage sygepleje, og en kontinens- og strømpeklinik, hvor borgere kan modtage behandling mod inkontinens samt få taget mål til støttestrømper.

Sygeplejeklinik Borup

Borup Ældrecenter
Møllevej 4B, 4140 Borup
Tlf. 56 56 56 58 ml. kl. 7.30-8.00

Sygeplejeklinik Rådhusstræde

Rådhusstræde 10C
4600 Køge
Tlf. 21 53 04 86 ml. kl. 7.30-8.00

Sygeplejeklinik Tingstedet

Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge
Tlf. 56 56 56 45 ml. kl. 7.30-8.00

Læs mere om Sygeplejeklinikkerne

Kontinens- og strømpeklinikken

Nørre Boulevard 101
4600 Køge
Tlf. 29 45 28 71 ml. kl. 8.00-9.00
Læs mere om Kontinens- og strømpeklinikken

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 12.03.21