Information til private leverandører

Her kan du se information til private leverandører om fritvalgsordning til praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvad er fritvalgsordningen?

Fritvalgsordningen består i, at man som borger har ret til at vælge mellem to eller flere leverandører, når man af kommunen er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83.

Borgernes frie leverandørvalg betyder i den forbindelse, at kommunen i henhold til servicelovens § 91 har pligt til at indgå en kontrakt med de virksomheder, der ønsker at blive og kan godkendes som leverandører af ydelserne.

Hvilke krav skal man opfylde for at blive fritvalgsleverandør?

For at blive godkendt som fritvalgsleverandør i Køge Kommune skal virksomheden bl.a. være CVR-registreret og opfylde en række krav til økonomi og egenkontrol m.v.

Kravene fremgår af fritvalgsblanketten som du kan se her.

Samtidig skal du opfylde de krav, der fremgår af levernadørkontrakten til bl.a. sikkerhedsstillelse, jf. §30.
Leverandørkontrakten kan du finde her.

Virksomheden skal desuden i et nødvendigt omfang stille sig til rådighed for afklarende dialog med Køge Kommune med henblik på at sikre, at virksomheden i øvrigt er egnet som leverandør.

Såfremt virksomheden kan godkendes som fritvalgsleverandør, skal virksomheden efterfølgende indgå en leverandøraftale med Køge Kommune.

Hvordan ansøger man om at blive fritvalgsleverandør?

Ansøgning sker ved udfyldelse og indsendelse til Køge Kommune af fritvalgsblanketten med vedlæggelse af beskrivelse af virksomheden, som skal udfyldes på skema. Skemaet til ansøgning om at blive fritvalgsleverandør finder du her.

Materialet sendes pr. mail til eller med almindelig post til:

Køge Kommune
Velfærdsforvaltningen
Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Hvornår behandles ansøgninger om at blive fritvalgsleverandør?

Køge Kommune behandler ansøgninger én gang i kvartalet med følgende frister:

  • Ansøgningsfrist 15. januar. Ansøgningen behandles ultimo februar.
  • Ansøgningsfrist 15. april. Ansøgningen behandles ultimo maj.
  • Ansøgningsfrist 15. juli. Ansøgningen behandles ultimo august.
  • Ansøgningsfrist 15. oktober. Ansøgningen behandles ultimo november.

Hvilke takster afregne der efter?

Afregning mellem Køge Kommune og fritvalgsleverandøren sker efter de takster, som er vedtaget af Køge Byråd.

De gældende takster kan findes her på Fritvalgsdatabasen.

Får leverandøren adgang til Køge Kommunes omsorgssystem?

Hvis der søges om personlig pleje skal man være opmærksom på, at man skal kobles på Køge Kommunes omsorgssystem Vitae, hvor virksomheden selv betaler for Citrix opkobling. Adgang til omsorgssystemet kræver en databehandler aftale.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20