Nøglecylinder og nødkald

Hvis du får plejeydelser i dit eget hjem, men ikke er i stand til at åbne døren for medarbejderen, kan du blive vurderet med henblik på at få installeret en nøglecylinder, så personalet selv kan lukke sig ind.

Ligeledes kan du få tildelt et nødkald, som er en bærbar sender, så du kan tilkalde hjælp døgnet rundt, hvis du ikke er i stand til at betjene en telefon.

Hvad er formålet

Formålet med at få installeret en nøglecylinder er, at personalet har adgang til de borgeres hjem, hvor det er et problem for borgeren at komme til døren. Formålet med nødkald er, at give borgerne mulighed for at tilkalde hjælp, ved akut opstået behov, og ikke kan benytte en telefon.

Hvad omfatter service

Udskiftning af nøglecylinder samt nedtag efter endt behov. Der udskiftes kun en cylinder i boligen. Desuden udleveres 3 systemnøgler til eget brug. Vedrørende nødkald, opsættes og nedtages nødkaldet til eksisterende fastnettelefon.

Hvad indgår ikke

De borgere, der får nødkald skal selv afholde telefonabonnement samt sørge for telefonlinje.
Hvis der ønsker flere end 3 nøgler til nøglecylinder skal borgerne selv betale disse, der kan bestilles hos Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling.

Hvem kan få hjælp

For at kunne blive visiteret til nøglecylinder, skal man enten have nødkald og/eller man skal være visiteret til hjælp og have problemer med at åbne døren - slutteligt skal man give tilsagn til, at personalet selv må lukke sig ind i borgerens hjem.

For at du kan få nødkald, skal du ikke være i stand til kunne tilkalde hjælp på anden måde, du skal have et vedvarende behov for at kunne tilkalde hjælp, man skal have nøglecylinder og slutteligt skal man kunne betjene nødkaldet.

Hvordan får jeg ydelsen

Du skal kontakte Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling, hvorefter der aftales hjemmebesøg med en visitator, der kommer ud og foretager et hjemmebesøget for at afdække dit behov.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20