Omsorgstandpleje

Du kan få hjælp til tandpleje, hvis du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at tage på en almindelig tandlægeklinik.

Hvad er formålet

Formålet med ydelsen er at sikre en god tandhygiejne hos de borgere, der ikke er i stand til at tage på tandlægeklinik. Målet med ydelsen er at fremme borgernes velvære og trivsel. Dette skal blandt andet ske ved, at borgerne ikke har smerter og problemer med tandhygiejnen.

Hvad indgår i ydelsen

Du kan få hjælp til regelmæssige undersøgelser af dine tænder, mund og kæbeparti, forebyggende og behandlende tandpleje samt nødbehandling. 

Hvem kan få ydelsen og hvordan søger du

Du kan få bevilget ydelsen, hvis du er over 18 år og på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Du kan læse om Køge Kommunes serviceniveau for omsorgstandpleje i denne kvalitetsstandard.


Hvis du har behov for omsorgstandpleje skal du sende en ansøgning til Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. Du vil herefter blive kontaktet af Ældre- og Sundhedsafdelingen. 

Ansøgningsskemaet finder du her og det udfyldes og sendes til:

eller

Køge Kommune, Ældre- og Sundhedsafdelingen

Torvet 1

4600 Køge

Hvad koster det

Der er egenbetaling på ydelsen efter den takst, der fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet 1 gang årligt. Der betales månedsvis.

Det frie valg

Du kan frit vælge imellem de tandlæger eller kliniske tandteknikere som Køge Kommune har indgået aftale med. Du kan få yderligere information hos Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. 

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 16.03.21