Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pasningsorlov

Har du en nærtstående, som er kronisk syg eller handicappet, og som trænger til hjælp, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver.

Du skal have job og ikke i forvejen være på en overenskomst, der giver ret til denne type af orlov.

Betingelserne er

At sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig. 
Den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig.
Den syge eller handicappede skal i døgnpleje uden for hjemmet, hvis ikke du passer vedkommende.
Behovet for hjælp skal være så stort, at det svarer til et fuldtidsarbejde.
Begge parter - den syge og dig - er enige om, at orloven er en god ide.

Orlovsperiode og løn

Kan vare op til seks måneder, og kan evt. deles op i to perioder. Under orloven bliver du ansat af kommunen og får en løn på 20.565 pr. måned (2013). Du bevarer din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Hvordan søger jeg ?

Du skal kontakte en visitator i Ældre- og Sundhedsafdelingen. 

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19