Personlig pleje og praktisk hjælp

Køge Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse, rehabilitering og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Det er vores mål at tilbyde hjælp og støtte på en måde, der giver dig størst mulig selv- og medbestemmelse over dit liv.
Derfor inddrager vi dig og dine ressourcer, både de fysiske, sociale og mentale. 

Den hjælp du får fra Køge Kommune, har som mål at gøre dig så uafhængig af hjælp som muligt. Derfor hjælper vi dig til at kunne selv, og hjælper dig med det, du ikke kan. Derfor er det væsentligt, at du er indstillet på at deltage aktivt i det omfang, det er muligt. 

Rehabilitering vil sige at medarbejderen ved træning/vejledning støtter dig i at kunne klare dele af - eller hele opgaven selv med henblik på at øge din uafhængighed og selvstændighed.

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis du vil søge om hjælp, skal du henvende dig til Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. Du finder adresse og telefonnumre nederst.

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du har søgt om hjælp, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, som laver en aftale om en samtale i dit hjem. Vores medarbejdere er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp.
Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen.

Medarbejderen vil vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:

 • Hvad kan du selv gøre?
 • Er der nogen i din husstand eller omgangskreds, som kan hjælpe dig med nogle af opgaverne?
 • Hvad kan du klare selv med et hjælpemiddel, træning eller ændret boligindretning?
 • Hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder?

For at sikre, at du får den hjælp, du har behov for, skal dit behov for hjælp revurderes løbende.

Det er medarbejderen, der vurderer, hvilken hjælp, du kan få tilbudt i forhold til Køge Kommunes serviceniveau. 

Tilbuddet om hjælp vil altid tage afsæt i en konkret og individuel vurdering af dine behov og aldrig i din alder.

5 hverdage efter besøget vil du få en skriftlig afgørelse fra visitator om hvilken hjælp, du er bevilget. 

Får du ikke den hjælp, du har ansøgt om, vil du altid få et skriftligt afslag med en begrundelse for afslaget.

Frit valg af leverandør af hjælpen

Når Køge Kommunes medarbejder har været på besøg hos dig, og har vurderet om du kan modtage hjælp og støtte til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, kan du selv vælge, hvilken godkendt leverandør, der skal levere hjælpen.

Når du har besluttet hvem, der skal udføre hjælpen hos dig, bestiller Køge Kommunes visitator hjælpen hos den pågældende leverandør, og du vil efterfølgende blive kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt.

De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet, men du kan også møde elever og studerende.

Alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt.

Oversigt over leverandører

I denne leverandøroversigt (pdf) kan du se hvilke leverandører du kan vælge og hvilke ydelser, de forskellige leverandører yder.

Afbud og ferie

Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor du skal have hjælp af leverandøren. Aflyser du dit besøg gives ikke erstatningsbesøg.

Aflyser leverandøren dit besøg skal der tilbydes et erstatningsbesøg. Hvis dette tidspunkt ikke passer dig, gives ikke yderligere tilbud.

Når du skal på ferie, har du mulighed for at tage hjælpen med inden for landets grænser. 

Du kan kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen for råd og vejledning.

Når dit hjem bliver en arbejdsplads

Når du får hjælp i dit hjem, bliver dit hjem til en arbejdsplads for vores personale. Vores medarbejdere skal holde til at arbejde i mange år, og det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden for vores personale.

Derfor vurderer vi dit hjem i forhold til de opgaver, personalet skal udføre. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at foretage små ændringer i hjemmet, installere hjælpemidler eller lave særlige aftaler om samarbejdet.

Der må ikke ryges i eget hjem, mens medarbejderne er til stede. Er du ryger, skal der være luftet ud en halv time inden besøg.

Personlig pleje

Du kan søge om at få hjælp til personlig pleje, hvis du har behov for hjælp til fx at vaske dig, at komme i bad og/eller at gå på toilettet.

For at støtte op om dine muligheder for at kunne klare dig selv, vil den hjælp, du som udgangspunkt får, være et forløb, der indeholder træning og rehabilitering i forhold til den del af den personlige pleje eller praktiske hjælp, du har svært ved.

Typisk vil du få hjælp til personlig pleje dagligt. Hvis du har brug for daglig hjælp, vil du få hjælpen dagen efter, du har haft besøg af Køge Kommunes visitator.

Hjælpen er individuel og gives efter det behov du har for hjælp, støtte og rehabilitering eller kan være fuld kompenserende.

Personlig pleje kan fx være:

 • at blive vasket eller komme i bad 
 • at komme på toilet
 • at tage tøj på og af
 • hjælp til kateter- og/eller stomipleje
 • hjælp til hudpleje
 • hjælp til proteser og andre kropsbårne hjælpemidler
 • hjælp til forflytning
 • hjælp til at spise og drikke
 • hjælp til tilberedning af morgenmad samt anretning af øvrige måltider

Praktisk hjælp

Du kan søge om praktisk hjælp, hvis du for eksempel har meget vanskeligt ved at gøre rent, vaske tøj eller købe ind.

Praktisk hjælp kan fx være:

 • Rengøring
 • Støvsuge
 • Vaske gulv
 • Gøre rent i køkken og på badeværelse
 • Skift af sengelinned
 • Aftørring af støv
 • Opvask af eget service samt bortskaffelse af affald

Tøjvask kan være hjælp til at:

 • Få vasket tøj i egen vaskemaskine eller bebyggelsens maskine

Indkøb kan være hjælp til at:

 • Skrive indkøbsseddel
 • Bestille indkøb
 • Sætte varer på plads
 • Levering af indkøb foretages af en af de leverandører kommunen har indgået aftale med

Praktisk hjælp kan vurderes til at være midlertidig, hvis du har mulighed for at få dine færdigheder igen inden for en overskuelig fremtid.

Vi forventer en høj kvalitet

Køge Kommune forventer, at 90 pct. af alle, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, er tilfredse med hjælpen. Derfor stiller Køge Kommune krav om, at de medarbejdere, der hjælper dig, har den rette faglige og personlige kompetence.

Du kan, som modtager af personlig pleje og praktisk hjælp, altid henvende dig hos din leverandør eller Køge Kommune, hvis du ikke er tilfreds med den hjælp, du modtager.

Du har mulighed for at skifte leverandør, men skal være opmærksom på, at du har én måneds opsigelse såfremt du vælger at opsige samarbejdet med din nuværende leverandør.

Den leverandør du vælger, skal være godkendt til at udføre de ydelser, du er visiteret til. Der kan vælges flere leverandører til at løse opgaverne.

Tilsyn

Du kan læse om tilsyn her.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 19.01.21