Plejevederlag

Hvis du ønsker at passe en nærtstående som er uhelbredeligt syg, har du mulighed for at søge om plejevederlag hos Køge Kommune.

Kriterier for tildeling af plejevederlag jf. servicelovens § 119

Plejevederlag kan gives i tilfælde, hvor den nærtstående, som har brug for hjælp, er uhelbredeligt syg og hvor der foreligger en terminalerklæring.

Vedkommende skal bo i sin egen bolig, og skal have et ønske om selv at vælge den person, som skal varetage hjælpen i den sidste tid.

Kommunen vurderer, hvorvidt den person som ønsker plejevederlag er i stand til varetage opgaven. 

Der er mulighed for at flere personer tildeles plejevederlag, samt mulighed for supplerende hjælp ved hjemmeplejen.

Ret til at holde orlov, og aflønning herved

Den kommune, som den syge bor i, sørger for bevilling og udbetaling af plejevederlag.

Er du tilknyttet arbejdsmarkedet, har du ret til orlov fra dit arbejde, og du vil ved plejevederlag opretholde din normale indtægt, og kommunen udbetaler refusion til din arbejdsgiver. Du skal derfor aflevere lønsedler til Køge Kommune for de seneste 6 måneder.

Står du udenfor arbejdsmarkedet, skal du være opmærksom på, at plejevederlaget er skattepligtigt og modregnes i anden offentlig ydelse.

Indlæggelse

Hvis der opstår behov for midlertidig indlæggelse vil plejevederlaget fortsætte uændret.

Yderligere tilskud

Når der foreligger en terminalerklæring, er der også mulighed for at modtage tilskud til medicin, sygeplejeartikler og lignende.
Dette søger man om hos Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet til plejevederlag her

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20