Værdighed i ældreplejen

”Hvad er vigtigt og hvad er værdighed for dig?” sådan har Køge Kommune spurgt de knap 1500 personer, der modtager hjælp fra hjemmeplejen i Kommunen. Undersøgelsen skal give Køge Kommune et indblik i, hvad de ældre og andre, der har behov for hjemmepleje synes er vigtigt.

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Megafon og er den første af sin slags i Danmark, fordi den netop stiller skarpt på, hvad et begreb som værdighed, betyder for den enkelte.

Undersøgelsen består af en kvalitativ forundersøgelse, som fungerede som forberedelse af den store kvantitativ undersøgelse bestående af postomdelte spørgeskemaer til de knap 1500 hjemmehjælpsmodtagere. Undersøgelsen har en svarprocent på 61, hvilket er højt for denne type af undersøgelser.

Du kan læse Megafon-undersøgelsen her.

Du kan læse den kvalitative forundersøgelse her.

Værdighedspolitikken finder du her.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20