Aflastningsbolig

Køge Kommune har en række boliger til dig, der har brug for et kort midlertidigt ophold.

Opholdet kan skyldes, at din pårørende skal på ferie, eller at du for eksempel er blevet udskrevet fra sygehus og venter på en permanent plejebolig. Under opholdet er det formålet, at der skal være hjælp og støtte samt rehabilitering således, at du kan bevare og forbedre din funktionsevne, så du kan varetage egen omsorg i det omfang som din tilstand gør det muligt.
Borgere der bor i aflastningsboliger kan få hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvordan søger du en bolig

Hvis du vil søge om et midlertidigt ophold, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen. Du finder telefonnummer nederst.

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne.

Når du har søgt om et midlertidigt ophold vil du blive kontaktet af en visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, der laver en aftale om et hjemmebesøg. Hvis du ønsker det har du ret til at have en bisidder med til mødet. Her vil visitatoren vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:

• Kan der iværksættes hjælp i egen bolig, der dækker plejebehovet
• Er der behov for døgnovervågning
• Skal der større boligændringer til før du kan flytte tilbage til egen bolig

Hvem kan få et midlertidigt ophold

• Borgere, der er vurderet til ikke at kunne vente i egen bolig på andet botilbud
• Borgere, der skal vurderes i forhold til anden boform
• Aflastning af rask ressourceperson i forbindelse med ferie

Hvornår kan du få et midlertidigt ophold

Ledige boliger bliver tilbudt til den person, der er færdigmeldt fra sygehuset med længst anciennitet. Ved ferie kan man få det midlertidige ophold i den periode, der er søgt. Slutteligt kan man få et midlertidigt ophold, hvis man har et åbent ønske og der er ledige pladser.

Hvad koster det

Borgerne betaler for forplejning og udgifter i forbindelse med dagligdagen herunder artikler til personlig pleje

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20