Overblik over Køge Kommunes plejeboliger

Her finder du kontaktoplysninger og information om Køge Kommunes plejeboliger.

Køge Kommune har fire forskellige typer plejeboliger:

  • Centerboliger
  • Plejeboliger
  • Plejeboliger til demente 
  • Aflastningsboliger

Forskellen mellem boligtyperne er omfanget af personale, der er tilknyttet. Boligerne er alle indrettet for at tilgodese den enkeltes behov for pleje og omsorg, og det er omfanget af dit behov for hjælp der afgør, hvilken type plejebolig der egner sig bedst til dig.

Særlig info om forholdsregler ved besøg i plejeboliger, centerboliger og på døgnrehabilitering

I Køge Kommune kan vi tilbyde pårørende besøg udendørs i plejeboliger, i centerboligerne og på døgnrehabiliteringen. 

I denne pjece kan du læse hvad du skal være opmærksom på før og under dit besøg.

Hvad er en plejebolig?

En plejebolig er en ældrebolig, hvortil der er er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende fast plejepersonale døgnet rundt. De kan bevilges til borgere med varig og betydelig nedsat funktionsevne. Boligen dækker borgerens behov for en bolig med særlig indretning, og for at få omfattende pleje, omsorg samt socialt samvær.

Hvem kan få en plejebolig?

Det afgøres bl.a. på baggrund af hvordan dit helbred er, hvordan du klarer dig i nuværende bolig, og om du har den hjælp, der er nødvendig for, at du kan klare dig. Det er en samlet vurdering af mange forhold, og det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, der afgør om du opfylder betingelserne for en af disse boliger.

Information om plejeboligerne

På den offentlige hjemmeside Plejehjemsoversigten kan du læse om plejeboligerne/ældrecentrene i Køge Kommune samt hele Danmark. Her kan du læse om plejeboligernes indretning og størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv.
Nedenfor er links til Køge Kommunes forskellige plejeboliger i Plejehjemsoversigten:

Lerbæk Torv Centerboliger

Lyngbo

Lynghøj

Møllebo

Nørremarken

Pedersvej Centerboliger

Plejeboligerne Boruphøj

Sandmarksbo

Tingstedet

Ældrecenteret i Bjæverskov

Ølby Ældrecenter

Kontaktoplysninger på plejeboligerne

Centerboliger

Lerbæk Torv Centerboliger
Lerbæk Torv 42, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 47

Pedersvej Centerboliger
Pedersvej 100-104, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 36

Ølby Ældrecenter 64
Ølbycenter 64, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Plejeboliger

Plejeboligerne Boruphøj
Jernhøj 1, 4140 Borup
Tlf. 56 56 56 53

Lyngbo
Ølbycenter 86, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Lynghøj
Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 62 

Møllebo
Nørre Boulevard 103, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 30
(Træningsenheden på Møllebo: tlf. 56 67 65 94)

Nørremarken
Ølbyvej 50, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 10

Sandmarksbo
Sandmarksbo 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 30

Tingstedet
Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 56 67 66 00

Ældrecenteret i Bjæverskov
Bjæverskovhusene 34, 4632 Bjæverskov
Tlf. 56 56 56 29

Plejeboliger til demente

Lyngbo
Ølbycenter 86, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50 

Lynghøj
Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 62

Nørremarken
Ølbyvej 50, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 10

Køge Nord
Fuglebæk Allé 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 22 00

Tingstedet
Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 56 67 66 00

Det frie boligvalg

Boligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge indenfor den boligtype, du er blevet godkendt til. Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Der føres venteliste til boligerne, og tildeling af bolig sker ud fra anciennitet på ventelisten, og en vurdering af hvem der aktuelt har det største behov for den ledige bolig.

Plejeboliggaranti

Afslår du et tilbud om en plejebolig, slettes du ikke på den generelle venteliste, men der løber en ny frist på to måneder fra det tidspunkt, hvor vi modtog afslaget.

Hvis du derimod ønsker at bo i en specifik plejebolig, efter reglerne om frit valg, gælder plejeboliggarantien ikke.

Tilsyn

Du kan læse om tilsyn her

Ønsker du en plejebolig, så kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 10.02.21