Plejeboliger til demente

Denne bolig er til de borgere, der har en varig og betydelig nedsat psykisk funktionsevne.

I kommunens demensboliger vil vi skabe et trygt miljø, hvor der i omsorgen anvendes socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgeren. Boligen er indrettet så den er overskuelig, er placeret i rolige omgivelser, og så borgeren kan orientere sig i boligen. Borgere der bor i denne boform, kan få hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet rundt eksempelvis:
• Personlig hygiejne
• Hjælp til bad
• Hjælp til kropsbårne hjælpemidler
• Hjælp til forflytning
• Hjælp til indtagelse af mad og drikke
Når borgerne skal spise, leveres maden af den leverandør som kommunen har indgået aftale med. Maden indtages som hovedregel i boligernes fællesareal.

Hvordan søger du en bolig

Hvis du vil søge om plejebolig for demente, skal du henvende dig til Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. Du finder adresse og telefonnumre nederst.

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du har søgt om bolig, vil du blive kontaktet af en visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvor der laves en aftale om et hjemmebesøg. Hvis du ønsker det har du ret til at have en bisidder med til mødet. Her vil visitatoren sammen med dig og dine eventuelle pårørende vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:
• Hvordan du klarer din hverdag
• Er du i stand til at erkende dine behov og er det andre, der klarer dine daglige gøremål
• Kan du lades alene eller forlader du din bolig.
• Har du behov for hjælp fra personale, der har de særlige pædagogiske forudsætninger for at hjælpe dig.

Hvem kan få en bolig

Du kan komme i betragtning til en demensbolig, hvis du har behov for hjælp og støtte døgnet rundt på grund af begrænset funktionsevne. Du skal endvidere være demensudredt, under udredning for demens eller have demenslignende adfærd, der gør dig ude af stand til at tage vare på dig selv.

Hvornår kan du få en bolig

Ledige boliger bliver tilbudt til den person på ventelisten, der har størst behov for boligen

Hvad koster det

Man skal selv betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme. Derudover skal borgeren selv betale for forplejning, tøjvask samt eventuel omsorgstandpleje. Hvis der i plejecentret er oprettet en husholdningskasse, skal borgeren betale til denne.
Der kan søges indskudslån samt boligsikring

 

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20