Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Handicapkørsel

Hvis du på grund af dit handicap ikke er i stand til at anvende offentlige transportmidler, når du skal færdes rundt, kan du få bevilliget handicap-kørsel.

Hvad er formålet

 

Formålet med ydelsen er sikre, at svært bevægelseshæmmede borgere kan deltage i samfundet. Det vil sige, at borgerne for eksempel kan blive kørt til behandlingstilbud, til fritidsformål eller når man skal besøge venner eller familie, ligesom man kan få kørsel til indkøb, fritids- og kulturelle aktiviteter.

 

 

Hvad omfatter service

Når du er visiteret til handicapkørsel er du berettiget til et vist antal kørsler på alle tidspunkter i døgnet. Du vil blive fulgt fra dør til dør, og har mulighed for at medbringe to hjælpemidler - dog ikke eldrevne. Du har endvidere mulighed for at tage en ledsager med.

Hvem kan få ydelsen

Du kan få ydelsen, hvis du er afhængig af et gangredskab såsom rollator, gangbuk, eller hvis du sidder i kørestol. Du skal ikke være i stand til at anvende offentligt transportmiddel, og din funktionsnedsættelse skal være af permanent karakter.

Hvordan får jeg ydelsen

Du skal kontakte Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling, der vil behandle din ansøgning. Kontaktoplysninger kan findes nederst.

Hvad koster ydelsen 

Der er egenbetaling forbundet med ydelsen, og du kan få de opdaterede takster hos Ældre- og Sundhedsafdelingen. Kontaktinformation og åbningstider finder du på kontaktikonet nederst på siden. 

 

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19