Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ny Affaldsordning 2019

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2019.

I Køge Kommune sorterer vi affald fordi det nytter. 

I løbet af 2019 og 2020 lancerer vi en ny affaldsordning for alle borgere i kommunen: I 2019 introduceres den nye ordning for villaer, rækkehuse og parcelhuse. I 2020 introduceres ordningen for etageboliger og rækkehuse (tæt, lav bebyggelse) med fælles affaldsindsamling. Du kan se det udleverede informationsmateriale her: Sorteringsvejledning som folder, kort sorteringsvejledning til at hænge op og tag-mig-med-klistermærket

De nye affaldsordninger blev vedtaget af Køge Byråd henholdsvis den 28. marts 2017 (for énfamilieboliger) og den 23. maj 2017 (flerfamilieboliger).

Selvom vi allerede er rigtig gode til at sortere affaldet i vores kommune, så vil den nye affaldsordning medføre, at vi skal sortere affaldet endnu mere ved vores husstande.

Storskrald

Storskraldsordningen ændres, så der fremover kun hentes storskrald 6 gange årligt, mod de tidligere 9 gange. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening.

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af storskrald, forud for den næste afhentning af storskrald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af storskrald her.

Haveaffald

Ordningen for haveaffald ændres også. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening. Fra den 1. oktober 2019 vil det kun være muligt at få afhentet haveaffald, hvis det er samlet i den "gamle" genbrugsbeholder til papir og glas. BEMÆRK: Sække og bundter vil ikke længere bliver taget med. Haveaffaldet hentes fortsat 2 gange årligt, i april og oktober måned.

Ændringen af haveaffaldsordningen medfører, at alle husstande, der ikke får en 4-kammerbeholder, udtræder af haveaffaldsordningen. Der vil primært være tale om etageboliger, som har et fælles opsamlingssted og fælles containere. 

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af haveaffald, forud for den næste afhentning af haveaffald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af haveaffald her.

Hvad med de gamle beholdere?

Hvis du ikke ønsker at beholde den gamle til papir og glas, kan du få den afhentet. Du skal blot påsætte ”tag mig med”-klistermærket på beholderen senest den 6. maj 2019, og sætte den ud så det er muligt at hente den. Klistermærket findes i informationspakken om den nye affaldsordning, som du har fået udleveret sammen med dine nye beholdere. Du behøver ikke at kontakte kommunens Affaldskontor i forbindelse med afhentning.

Din gamle beholder til dagrenovation afhentes automatisk. Afhentning vil finde sted fra den 6. maj

Der afhentes ikke affald fra sækkestativer

Hvis du har et sækkestativ, skal du være opmærksom på, at dette er jeres private ejendom, og derfor bliver disse ikke afhentet. Du kan beholde dit sækkestativ til andre formål, aflevere det på genbrugspladsen eller til storskrald.

Sortering af affaldet indendørs

Med den nye affaldsordning, er det være en god ide at overveje, hvordan du nemmest kan sortere alle affaldstype, inden de flyttes til de udendørs beholdere. Det kan være, at du allerede har et system til papir og glas, som du i forvejen har skulle sortere fra i mange år.

Du kan f.eks. også bruge små kasser eller poser, som kan passe i et skab, under køkkenvasken, i bryggerset eller lignende. Der findes mange forskellige løsninger, også til mindre husstande og lejligheder. Du kan finde inspiration på internettet og hos byggemarkeder, boligforretninger og møbelhuse. Husk at madaffald skal puttes i de lysegrønne poser, som kommunen leverer, og at restaffald også skal puttes i alm. plastposer. Metal og pap skal lægges i uden poser i løs vægt. 

Tjekliste – Er du klar til den nye affaldsordning?

En ny affaldsordning medfører forandringer i hverdagen – både for jer og os. Derfor vil vi gerne gøre det så nemt som muligt for dig, som borger, at komme godt i gang med den nye ordning.  

Nedenfor har vi lavet en tjekliste med vigtige informationer og anbefalinger. Du kan læse mere om alle punkterne i det ovenstående afsnit, samt i afsnittet ”Når du bor i eget hus”:


  • Dine nye beholdere er større end de gamle. Sørg for at der er en god adgangsvej og standplads til dine beholdere. 
  • Du skal fra maj 2019 også sortere madaffald/organisk affald, samt metal og plast.
  • Bestil nye bioposer i god tid. Bind en tom biopose på din udendørs beholder til mad- og restaffald. Så får en pk. med nye ruller bioposer ved næste tømning. 
  • Mad- og restaffald tømmes hver 14. dag. Der er dog ugentlig tømning i juni, juli og august.
  • Papir/karton, glas, plast og metal tømmes hver 4. uge året rundt.
  • Haveaffald skal samles i din gamle beholder til papir og glas – ellers afhentes det ikke. Sække og bundter afhentes ikke efter maj 2019. Haveaffald afhentes 2 gange årligt i april og oktober.
  • Storskrald afhentes 6 gange årligt.
  • Bor du i landzone, skal du bestille afhentning af haveaffald og storskrald i god tid. 
  • Batterier kan lægges på din nye genbrugsbeholder i en klar, lukket plastpose.