Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ny Affaldsordning 2019

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2019.

I Køge Kommune sorterer vi affald fordi det nytter. 

I løbet af 2019 og 2020 lancerer vi en ny affaldsordning for alle borgere i kommunen: I 2019 introduceres den nye ordning for villaer, rækkehuse og parcelhuse. I 2020 introduceres ordningen for etageboliger og rækkehuse (tæt, lav bebyggelse) med fælles affaldsindsamling. Du kan se det udleverede informationsmateriale her: Sorteringsvejledning som folder, kort sorteringsvejledning til at hænge op og tag-mig-med-klistermærket

De nye affaldsordninger blev vedtaget af Køge Byråd henholdsvis den 28. marts 2017 (for énfamilieboliger) og den 23. maj 2017 (flerfamilieboliger).

Selvom vi allerede er rigtig gode til at sortere affaldet i vores kommune, så vil den nye affaldsordning medføre, at vi skal sortere affaldet endnu mere ved vores husstande.


Du får 2 nye beholdere

Alle husstande modtager 2 nye affaldsbeholdere, i løbet af perioden marts – april 2019. 


 • Den ene beholder er opdelt i 2 rum: Ét rum til madaffald/organisk affald og ét rum til restaffald. Madaffald sendes til biogasanlæg og restaffald sendes til forbrænding. 

 • Den anden beholder har 4 rum: Ét til hver af affaldstyperne papir/karton, glas, plast og metal. Alle affaldstyperne sendes til genbrug.

Derudover får du en lille, indendørs spand til madaffald/organisk affald. Du skal ALTID bruge de grønne bioposer til at emballere madaffald/organisk affald. Bioposerne er IKKE er beregnet til restaffald. Som før skal du selv sørge for poser til dit restaffald, f.eks. helt almindelige affaldsposer.  


Batterier kan bortskaffes ved at blive lagt i en klar pose, på låget af beholderen med papir, plast, glas og metal.

Her kan du se, hvornår din vej får leveret de nye beholdere.

Storskrald

Storskraldsordningen ændres, så der fremover kun hentes storskrald 6 gange årligt, mod de tidligere 9 gange. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening.

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af storskrald, forud for den næste afhentning af storskrald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af storskrald her.

Haveaffald

Ordningen for haveaffald ændres også. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening. Fra den 1. juni 2019 vil det kun være muligt at få afhentet haveaffald, hvis det er samlet i din gamle genbrugsbeholder til papir og glas. Du skal derfor beholde din gamle beholder til papir og glas, hvis du ønsker at gøre brug af den nye haveaffaldsordning. 

Sække og løst haveaffald vil ikke længere bliver taget med. Der vil dog være en overgangsordning, hvor du i maj måned 2019 kan få hentet haveaffald i bundter og i papirsække en sidste gang.

Ændringen af haveaffaldsordningen medfører, at alle husstande, der ikke får en 4-kammerbeholder, udtræder af haveaffaldsordningen. Der vil primært være tale om etageboliger, som har et fælles opsamlingssted og fælles containere. 

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af haveaffald, forud for den næste afhentning af haveaffald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af haveaffald her.

Hvad med de gamle beholdere?

Hvis du ønsker at benytte haveaffaldsordningen, skal du som sagt beholde din gamle beholder til glas og papir. Du må også gerne beholde beholderen til andre, private formål.

Hvis du ikke ønsker at beholde beholderen, kan du få den afhentet. Du skal blot påsætte ”tag mig med”-klistermærket på beholderen senest den 6. maj 2019. Klistermærket findes i informationspakken om den nye affaldsordning, som du har fået udleveret sammen med dine nye beholdere. Du behøver ikke at kontakte kommunens Affaldskontor i forbindelse med afhentning.

Din gamle beholder til dagrenovation afhentes automatisk. Afhentning vil finde sted umiddelbart efter at beholderen er tømt for sidste gang. Når beholderen er tømt for sidste gang, sætter renovationsmedarbejderen et stort klistermærke på beholderen, så du ikke er i tvivl. 

Der afhentes ikke affald fra sækkestativer

Hvis du har et sækkestativ, skal du være opmærksom på, at dette er jeres private ejendom, og derfor kan der ikke bestilles afhentning af disse. Du kan beholde dit sækkestativ til andre formål, aflevere det på genbrugspladsen eller til storskrald.

Sortering af affaldet indendørs

Inden den nye affaldsordning træder i kraft, kan det være en god ide at overveje, hvordan du nemmest kan sortere de nye affaldstype plast og metal indendørs, inden det flyttes til de udendørs beholdere. Det kan være, at du allerede har et system til papir og glas, som du i forvejen har skullet sortere fra i mange år.

Du kan f.eks. bruge et par små kasser eller poser, som kan passe i et skab, under køkkenvasken, i bryggerset eller lignende. Der findes mange forskellige løsninger, også til mindre husstande og lejligheder. Du kan finde inspiration på Internettet og hos mange forskellige byggemarkeder, boligforretninger og møbelhuse.

Tidsplan for Affaldsordning 2019 og 2020

Den forventede tidsplan for den nye affaldsordning er som følger:

Februar 2019

Alle borgere i villa, rækkehus og parcelhus modtager skriftlig orientering om den nye ordning, og om, hvornår de nye beholdere bliver leveret og kan tages i brug.

Februar 2019

Køge Kommune udsender faktura til alle husstande med opkrævning af affaldsgebyr for 1. halvår af 2019.

Februar – april 2019

Køge Kommune afholder en åben og gratis udstilling med de nye affaldsbeholdere på de 2 genbrugspladser i Køge og Bjæverskov, samt i Borgersevice på Køge Rådhus, og i Det grønne Hus på Vestergade 3C, 4600 Køge.

1. marts 2019

Levering af nye affaldsbeholdere begynder. Med de nye beholdere følger en lille køkkenspand med bionedbrydelige poser til madaffald, samt en sorteringsvejledning.

23. april – 30. maj 2019

Sidste tømning af de gamle beholdere til dagrenovation og papir/glas. Bemærk, at der sættes et klistermærke hen over din gamle beholder til dagrenovation, når den er tømt for sidste gang. Herefter skal du bruge din nye beholder.

1. maj 2019

Den nye affaldsordning er i gang. Renovationsselskabet RenoNorden starter indsamling af madaffald den 1. maj. ETK starter indsamling af papir/karton, glas, plast og metal den 1. maj.

Fra maj 2020 

Fra maj 2020 bliver alle etageejendomme og andre boliger med fælles affaldsløsninger i Køge Kommune også omfattet af den nye affaldsordning. Arbejdet med at etablere den nye affaldsordning for disse boliger vil begynde i sensommeren 2019.

Tjekliste – Er du klar til den nye affaldsordning?

En ny affaldsordning medfører forandringer i hverdagen – både for jer og os. Derfor vil vi gerne gøre det så nemt som muligt for dig, som borger, at komme godt i gang med den nye ordning.  

Nedenfor har vi lavet en tjekliste med vigtige informationer og anbefalinger. Du kan læse mere om alle punkterne i det ovenstående afsnit, samt i afsnittet ”Når du bor i eget hus”:


 • Dine nye beholdere er større end de gamle. Sørg for at der er en god adgangsvej og standplads til dine beholdere. 
 • Du skal fra maj 2019 også sortere madaffald/organisk affald, samt metal og plast.
 • Bestil nye bioposer i god tid. Bind en tom biopose på din udendørs beholder til mad- og restaffald. Så får du en ny rulle bioposer ved næste tømning. 
 • Mad- og restaffald tømmes hver 14. dag. Der er dog ugentlig tømning i juni, juli og august.
 • Papir/karton, glas, plast og metal tømmes hver 4. uge året rundt.
 • Haveaffald skal samles i din gamle beholder til papir/karton og glas – ellers afhentes det ikke. Sække og bundter afhentes ikke efter maj 2019. Haveaffald afhentes 2 gange årligt.
 • Storskrald afhentes stadig 6 gange årligt.
 • Bor du i landzone, skal du bestille afhentning af haveaffald og storskrald i god tid. 
 • Batterier kan stadig lægges på din nye genbrugsbeholder i en klar, lukket plastpose.