Ny affaldsordning for etageboliger maj 2020

I maj 2019 fik alle en-familieboliger ny affaldsordning. Nu får man afhentet 6 affaldsfraktioner ved adressen, mod tidligere kun 3 affaldsfraktioner.

Første maj 2020 skal alle fler-familieboliger have ny affaldsordning. I lighed med enfamilieboliger afhentes der 6 affaldsfraktioner, men fler-familieboliger får også afhentet pap. De 7 affaldsfraktioner er: restaffald, madaffald, papir, glas, plast, metal og pap.

Hvor meget fylder de nye containere

mål

Hvornår starter den nye ordning

Den ny affaldsordning starter 1. maj 2020. I den ny affaldsordning er politisk besluttet, at restaffald og madaffald tømmes hver uge i sommerkvartalet, og hver 14 dag resten af året. Samlet giver det 32 tømninger om året. Gældende for maj 2020, vil både restaffald og madaffald blive tømt hver uge. Det er altså først til september der tømmes hver 14 dag. De tørre genanvendelige fraktioner har fleksible tømmedage.  

Hvorfor så mange containere

Når man skal have 14 dages tømning på restaffald og madaffald betyder det samtidig, at man skal have tilstrækkeligt med containere til at kunne rumme 14 dages produktion af restaffald og madaffald. Kommune har taget højde for det forhold, og tildelt flere containere end man havde i den gamle ordning. Det betyder, at man her i starten af den nye affaldsordning, skal være opmærksom på, om beholderne til restaffald er fyldte, når de tømmes hver uge i sommerkvartalet. Er de det, skal man kontakte Køge Kommunes Affald og Genbrug med henblik på en justering.

Hvad er restaffald

Restaffald er det der er tilbage, når man har frasorteret alle de tørre genanvendelige fraktioner, samt madaffald. 

E-boks brev til husstandens beboere

Køge Kommune udsender i løbet marts måned e-breve til alle medlemmer i husstanden over 18 år.

Se startpakken som  alle husstande i flerfamilieordningen får udleveret

Velkomstbrev

Folder

Sorteringsvejledning til at hænge op