Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ny affaldsordning

Den 1. maj 2019 kommer der ny affaldsordning for villaejere i Køge Kommune

affaldsordning 2019.

To ny beholdere

Alle husstande modtager 2 beholdere, i løbet af perioden marts – april 2019. 
Den ene beholder er opdelt i 2 rum. Et rum til madaffald (det, der skal laves biogas af) og et rum til restaffald (det, der skal på forbrændingsanlægget). Den anden beholder har 4 rum til de 4 genanvendelige fraktioner, papir, plast-, glas- og metalemballager (de materialer, som bliver genanvendt til ny produkter). Du vil stadig kunne lægge en pose med batterier på låget af beholderen med papir, plast, glas og metal.

Hvor store er de?

De fleste husstande vil få beholderne i ”standard-størrelserne”: En 2-delt 240 L beholder til mad- og restaffald og en 4-delt 370 L beholder til de 4 tørre affaldstyper. 
Størrelsen på de leverede beholdere vil være afpasset efter hvor stor husstanden er. Det betyder, at hvis du er enlig - eller har en stor familie - vil du få mindre/større beholdere, alt efter behov. 

De fleste husstande vil få brug for lidt mere plads til beholderne end i dag: Hvis du p.t. har et sækkestativ til dagrenovation og en 240 L beholder til papir og glas, fylder de tilsammen ca. 112 cm i bredden. Når du går over til en 240 L beholder til mad- og restaffald + en 370 L til de 4 tørre genanvendelige affaldstyper, skal du regne med at de kommer til at fylde ca. 58 cm + ca. 75 cm, d.v.s. i alt ca. 133 cm i bredden. 
Beregn under alle omstændigheder noget ekstra plads i bredden, så både du selv og skraldemanden let kan komme til at køre beholderne ud og ind.

En god adgangsvej til beholderne

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen, hvor din skraldespand står og ud til skel ved vejen og den skal opfylde følgende krav:

 • den skal være jævn og stabil med et kørefast underlag
 • der må ikke være trapper
 • den må højst stige 1 meter for hver 10 meter, eller maks 10 % stigning
 • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter
 • den skal være  minimum 1,5 m bred, så skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen
 • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes en låge
 • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen
 • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer
 • den skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • der skal være et godt lys på adgangsvejen

NB: Hvis du har en beholder, og den skal køres tilbage, når den er tømt, skal beholderen være placeret højst 10 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde og frem til standpladsen. Ellers bliver beholderen kun placeret lige indenfor skel.

En god standplads til beholderne 
Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står. 
Pladsen skal opfylde følgende krav:

 • den skal være i niveau med det omliggende terræn
 • der skal være god plads omkring beholderen eller stativet
 • underlaget skal være jævnt, fast og stabilt
 • der skal være en frihøjde på mindst 2,2 meter over standpladsen
 • der skal være et godt lys på standpladsen
 • den skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • hvis du har en beholder skal hjulene vende udad  

Storskrald

Samtidig med at det bliver lettere at aflevere plast- og metalemballager via beholderen hjemme hos dig selv, er det besluttet at ændre på storskraldsordningen, så der fremover kun hentes storskrald 6 af årets måneder, mod de nuværende 9 gange. 

Haveaffald

Haveaffaldsordningen ændres også. I den nye haveaffaldsordning kan man kun få hentet haveaffald i 240 liter beholdere - ikke i bundter eller sække. Haveaffaldet bliver forsat afhentet to gange om året, og det bliver i april og oktober. Hvis man ønsker, at få hentet haveaffald, skal man derfor benytte den gamle todelte beholder til papir/glas til formålet. 

Husstande, som ikke har en todelt beholder til papir/glas, f.eks i tæt/lav bebyggelse med fælles opsamling af papir og glas, kan derfor ikke længere få afhentet haveaffald. Disse husstande vil heller ikke skulle betale gebyret for haveaffald.  

Information på vej

Der vil komme information ud via din e-boks, hvor vi fortæller lidt mere om hvad der skal ske i forhold til de nye affaldsordninger. Og du vil naturligvis også få sorteringsvejledning m.m., i forbindelse med udrulningen af ordningen. Dem, der er tilmeldt kommunens SMS-service, vil også få besked ad denne vej.

Etageboliger m.fl.

Året efter, den 1. maj 2020, kommer turen så til resten af borgerne i Køge, nemlig dem, der bor i etageboligejendomme og andre bebyggelser, som har fælles affaldsopsamling.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive en mail til: affald@koege.dk.

Opdateret af Køge Kommune 15.02.19