Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ny affaldsordning

Den 1. maj 2019 kommer der ny affaldsordning for villaejere i Køge Kommune

affaldsordning 2019.

To ny beholdere

Alle husstande modtager 2 beholdere, i løbet af perioden marts – april 2019. Her kan du se, hvornår din vej får leveret de nye beholdere.
Den ene beholder er opdelt i 2 rum. Et rum til madaffald (det, der skal laves biogas af) og et rum til restaffald (det, der skal på forbrændingsanlægget). Den anden beholder har 4 rum til de 4 genanvendelige fraktioner, papir, plast-, glas- og metalemballager (de materialer, som bliver genanvendt til ny produkter). Du vil stadig kunne lægge en pose med batterier på låget af beholderen med papir, plast, glas og metal.

Hvor store er de?

De fleste husstande vil få beholderne i ”standard-størrelserne”: En 2-delt 240 L beholder til mad- og restaffald og en 4-delt 370 L beholder til de 4 tørre affaldstyper. 
Størrelsen på de leverede beholdere vil være afpasset efter hvor stor husstanden er. Det betyder, at hvis du er enlig - eller har en stor familie - vil du få mindre/større beholdere, alt efter behov. 

De fleste husstande vil få brug for lidt mere plads til beholderne end i dag: Hvis du p.t. har et sækkestativ til dagrenovation og en 240 L beholder til papir og glas, fylder de tilsammen ca. 112 cm i bredden. Når du går over til en 240 L beholder til mad- og restaffald + en 370 L til de 4 tørre genanvendelige affaldstyper, skal du regne med at de kommer til at fylde ca. 58 cm + ca. 75 cm, d.v.s. i alt ca. 133 cm i bredden. 
Beregn under alle omstændigheder noget ekstra plads i bredden, så både du selv og skraldemanden let kan komme til at køre beholderne ud og ind.

En god adgangsvej til beholderne

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen, hvor din skraldespand står og ud til skel ved vejen og den skal opfylde følgende krav:

 • den skal være jævn og stabil med et kørefast underlag
 • der må ikke være trapper
 • den må højst stige 1 meter for hver 10 meter, eller maks 10 % stigning
 • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter
 • den skal være  minimum 1,5 m bred, så skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen
 • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes en låge
 • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen
 • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer
 • den skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • der skal være et godt lys på adgangsvejen

NB: Hvis du har en beholder, og den skal køres tilbage, når den er tømt, skal beholderen være placeret højst 10 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde og frem til standpladsen. Ellers bliver beholderen kun placeret lige indenfor skel.

En god standplads til beholderne 
Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står. 
Pladsen skal opfylde følgende krav:

 • den skal være i niveau med det omliggende terræn
 • der skal være god plads omkring beholderen eller stativet
 • underlaget skal være jævnt, fast og stabilt
 • der skal være en frihøjde på mindst 2,2 meter over standpladsen
 • der skal være et godt lys på standpladsen
 • den skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • hvis du har en beholder skal hjulene vende udad  

Storskrald

Samtidig med at det bliver lettere at aflevere plast- og metalemballager via beholderen hjemme hos dig selv, er det besluttet at ændre på storskraldsordningen, så der fremover kun hentes storskrald 6 af årets måneder, mod de nuværende 9 gange. Så snart der er udarbejdet en tømmekalender vil den selvfølgelig blive lagt ud her på siden.

Med ændringen i storaffaldsordningen følger også en anden ændring, idet det er besluttet, at husstande i landzone forud for afhentning af storskrald, skal tilmelde sig næste tømning, hvis de ønsker at få hentet storskrald. Dette sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen. Hvordan man tilmelder sig storskraldsordningen er ikke helt på plads endnu, men så snart den er klar, vil den selvfølgelig blive lagt ud på hjemmesiden.

Haveaffald

Fra 1. maj 2019 kan kun husstande, som får en fire-kammerbeholder – d.v.s. de husstande, som nu har en to-delt beholder til papir og glas - få hentet haveaffald. Med indførsel af en beholder til haveaffald, er det fremover ikke muligt at få hentet haveaffald i sække eller bundter. Dog vil det også være muligt, at få hentet haveaffald i bundter og i papirsække i maj. 2019 som en overgangløsning. 

Næste "ordinære" måned for afhentning af haveaffald er således oktober 2019. Haveaffaldsindsamlingen således afgrænset i forhold til tidligere, hvor alle ejendomme kunne få hentet haveaffald.

Du skal sætte beholderen med haveaffald ud til skel så tæt på afhentningsdagen som muligt og senest kl. 06.00, den dag vi kommer og henter det. Her kan du se hvornår du får hentet haveaffald. Vær opmærksom på, at tømmekalenderen kun går til 1. maj 2019, resten af året kommer når vi har de endelige tømmelister fra vores renovatører. Haveaffaldet bliver fortsat hentet to gange om året, nemlig i april og oktober.

Med ændringen i haveaffaldsordningen følger også en anden ændring, idet det er besluttet, at husstande i landzone forud for tømning af haveaffaldsbeholder skal tilmelde sig næste tømning, hvis de ønsker at få hentet haveaffald. Dette sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen. Hvordan man tilmelder sig ordninger er ikke helt på plads endnu, men så snart den er klar vil den selvfølgelig blive lagt ud på hjemmesiden.

Husk at hvis du har mere haveaffald, end der kan være i beholderen, tager genbrugspladserne altid gerne imod det. Benytter man sække til haveaffald til genbrugspladsen, så skal de være gennemsigtige.

De husstande, som ikke har individuel opsamling af de 4 tørre genanvendelige affaldstyper (papir, glas, plast og metal) ”ved hoveddøren”, skal derfor heller ikke betale gebyr for haveaffald fremover. Det vil primært være etageboliger med som har et fælles opsamlingssted og fælles containere. 

Information på vej

Der vil komme information ud via din e-boks, hvor vi fortæller lidt mere om hvad der skal ske i forhold til de nye affaldsordninger. Og du vil naturligvis også få sorteringsvejledning m.m., i forbindelse med udrulningen af ordningen. Dem, der er tilmeldt kommunens SMS-service, vil også få besked ad denne vej.

Etageboliger m.fl.

Året efter, den 1. maj 2020, kommer turen så til resten af borgerne i Køge, nemlig dem, der bor i etageboligejendomme og andre bebyggelser, som har fælles affaldsopsamling.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive en mail til: affald@koege.dk.

Opdateret af Køge Kommune 18.02.19