Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på ofte stillede spørgsmål om affald.

Her følger en række typiske spørgsmål og svar om afhentning af affald for borgere.
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte kommunens Affaldskontor (Renovation).

Hvorfor har jeg ikke fået hentet affald?

Det kan ske, at du ikke får afhentet affald til tiden. Det kan skyldes:Hvis årsagen skyldes utilstrækkelige adgangsforhold, forkert sortering/emballering, eller at du har brugt de forkerte rum til at sortere affaldet i, bliver der lagt en seddel i din postkasse, til orientering.

Hvor skal skraldespanden stå?

Der er ingen afstandskrav fra skraldespand til skraldebil. Din skraldespand bliver dog ikke sat helt tilbage til standpladsen, hvis der er mere end 10 meter fra skraldespanden til skraldebilen. Så vil skraldespanden blive afleveret lige inden for dit skel.
Skraldespanden skal stå på et fast og jævnt underlag af f.eks. fliser. 

Adgangsvejen omfatter strækningen fra affaldsbeholderens standplads til dit skel mod vejen. Adgangsvejen skal overholde disse krav:


  • skal være jævn og stabil, med et kørefast underlag (fliser, asfalt eller lignende)
  • der må ikke være trapper 
  • må højst stige 1 meter for hver 10 meter (max. 10 % stigning)
  • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter 
  • den skal være minimum 1,5 m bred
  • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes én låge 
  • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen 
  • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer 
  • den skal være ryddet for sne og is, og være saltet eller gruset i glat føre 
  • der skal være et godt lys på adgangsvejen

Du kan læse mere om adgangsveje og standpladser her.

Hvorfor skal håndtagene vende udad?

Håndtagene skal vende ud mod renovationsmedarbejderen, så han/hun ikke udsættes for unødvendige vrid i kroppen. Det er således at spørgsmål om at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der henter dit affald.


Min skraldespand er i stykker

Benyt selvbetjeningsordningen på Renoweb. Følg anvisningerne og så vil du få erstattet din affaldsbeholder snarest muligt. Du kan læse mere om vores selvbetjeningsløsninger her.

Kan jeg få større, mindre, færre eller flere skraldespande?

Ja. Du kan benytte vores selvbetjeningsløsning på Renoweb eller kontakte Renovation.

Vores to-delte standard beholder til rest- og madaffald er på 240 liter, men den fås også som 190 liter og som 370 liter. Den firedelte beholder til genbrug fås i 2 størrelser, en på 240 liter og en større på 370 liter. 

Hvornår får jeg hentet haveaffald?

De fleste etageejendomme m.m. er ikke omfattet af en haveaffaldsordning. Visse boliger udtræder desuden af haveaffaldsordningen, som led i den nye affaldsordning 2019.

Hvis du er omfattet af haveaffaldsordning, får du hentet haveaffald i april og oktober.
Bor du dog i landzone, får du kun hentet haveaffald hvis du giver os besked om det mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for haveaffald i vores Selvbetjening, på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

Hvornår får jeg hentet storskrald?

Du får hentet storskrald 6 gange om året. Bor du dog i landzone, får du kun hentet storskrald hvis du giver os besked om det mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for storskrald i vores Selvbetjening og på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

Mit hus er nyt, hvordan får jeg en skraldespand?

Køge Kommune leverer din nye skraldespand hurtigst muligt, kontakt Renovation på mail affald@koege.dk .

Jeg har holdt fest og har ekstra meget affald

Du kan købe en sæk påtrykt ”ekstra sæk” hos Borgerservice på Torvet 1, 4600 Køge. Se åbningstider for Borgerservice her.

Sækken koster 25 kr. Aflever sækken sammen med dit øvrige husholdningsaffald på den næste tømmedag.

Hvor rent skal glas-, plast- og metalaffald være?

Mange kommer i tvivl om, hvor rent glas, plast og metal skal være inden det smides ud. Der sidder f.eks. tit madrester i glas hvor der har været syltetøj, karrysild eller pesto i. Det kan også være en aluminiumsdåse til flåede tomater, en foliebakke til leverpostej, eller en dunk der har været sæbe i.

Princippet er, at emballagen først og fremmest skal være tømt for indhold. Plast og metal kan evt. skylles med lidt koldt vand. Glas skal også være tømt, men behøver ikke være helt rene. Hvis der f.eks. er rester i et glas, som sidder godt fast, kan du putte koldt vand i glasset, skrue låget på, ryste grundigt og hælde vandet ud. 

Du skal ikke fjerne labels eller klistermærker fra affaldet.

Må jeg have en køkkenkværn?

Køkkenkværne er ikke tilladt i Køge Kommune. 

Vi giver ikke tilladelse til installation eller brug af dem, hverken i husstande eller på virksomheder. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder i Køge Kommune, der afleder deres spildevand til den offentlige kloakforsyning.

Organisk affald skal bortskaffes som dagrenovation (dog som madaffald i henhold til den nye affaldsordning 2019) i henhold til Køge Kommunes affaldsregulativer.

Organisk stof fra køkkenkværne kan overbelaste renseanlægget og dermed også give en uønsket og unødig belastning af vandløb. Det ekstra, organiske stof i spildevandet kan give mere af den ildelugtende gasart svovlbrinte (SH2, lugter af rådne æg) i kloakkerne. Det er til fare for mennesker, og kan skade betonrør og pumpeinstallationer m.m.

Fyrværkeri

Du kan aflevere ubrugt eller defekt fyrværkeri på genbrugspladen. Fyrværkeri er farligt affald og skal bortskaffe som sådan. Henvend dig gerne til personalet på genbrugspladsen når du afleverer affaldet.

Du kan se genbrugspladsernes adresser og åbningstider her eller på ARGO’s hjemmeside.