Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på ofte stillede spørgsmål om affald.

Her følger en række typiske spørgsmål og svar om afhentning af affald for borgere.
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte kommunens Affaldskontor (Renovation).

Hvorfor har jeg ikke fået hentet affald?

Det kan ske, at du ikke får afhentet affald til tiden. Det kan skyldes:Hvis årsagen skyldes utilstrækkelige adgangsforhold, forkert sortering/emballering, eller at du har brugt de forkerte rum til at sortere affaldet i, bliver der sat en hænger på din beholder, til orientering.

Hvor skal skraldespanden stå?

Der er ingen afstandskrav fra skraldespand til skraldebil. Din skraldespand bliver dog ikke sat helt tilbage til standpladsen, hvis der er mere end 10 meter fra skraldespanden til skraldebilen. Så vil skraldespanden blive afleveret lige inden for dit skel.
Skraldespanden skal stå på et fast og jævnt underlag af f.eks. fliser. 

Adgangsvejen omfatter strækningen fra affaldsbeholderens standplads til dit skel mod vejen. Adgangsvejen skal overholde disse krav:


  • skal være jævn og stabil, med et kørefast underlag (fliser, asfalt eller lignende)
  • der må ikke være trapper 
  • må højst stige 1 meter for hver 10 meter (max. 10 % stigning)
  • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter 
  • den skal være minimum 1,5 m bred
  • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes én låge eller dør
  • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen 
  • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer 
  • den skal være ryddet for sne og is, og være saltet eller gruset i glat føre 
  • der skal være et godt lys på adgangsvejen

Du kan læse mere om adgangsveje og standpladser her.

Hvorfor skal håndtagene vende udad?

Håndtagene skal vende ud mod renovationsmedarbejderen, så han/hun ikke udsættes for unødvendige vrid i kroppen. Det er således et spørgsmål om at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der henter dit affald.


Min skraldespand er i stykker

Benyt selvbetjeningsordningen. Følg anvisningerne og så vil du få erstattet din affaldsbeholder snarest muligt. Du kan læse mere om vores selvbetjeningsløsninger her.

Kan jeg få større, mindre, færre eller flere skraldespande?

Ja. Du kan benytte vores selvbetjeningsløsning eller kontakte Affald og Genbrug.

Vores todelte standardbeholder til rest- og madaffald er på 240 liter, men den fås også som 190 liter og 370 liter. 

Den firedelte beholder til papir, plast, glas og metal fås i to størrelser: 240 liter eller 370 liter. 

Hvornår får jeg hentet haveaffald?

De fleste etageejendomme og boliger i tæt/lav bebyggelse er ikke omfattet af  haveaffaldsordningen.
Kun borgere som i dag får hentet papir, plast, glas og metal i 4 delt beholder er omfattet af haveaffaldsordningen. Man kan kun få afhentet haveaffald hvis man har beholdt den "gamle" 2-delte genbrugsspand. Har man ikke den "gamle" 2-delte genbrugsspand  spand kan man få en leveret.

Hvis du er omfattet af haveaffaldsordningen, får du hentet haveaffald i april og oktober. BEMÆRK: Haveaffald i sække og bundter medtages ikke.

 Bor du i landzone, får du dog kun få hentet haveaffald hvis du bestiller afhentning mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for haveaffald i vores Selvbetjening, på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

Hvornår får jeg hentet storskrald?

Du får hentet storskrald 6 gange om året. Bor du dog i landzone, får du kun hentet storskrald hvis du giver os besked om det mindst 5 hverdage før næste tømmedag. 

Du kan se din tømmekalender og læse mere om reglerne for storskrald i vores Selvbetjening og på vores side om den nye affaldsordning og på siden ”Når du bor i eget hus”.

Mit hus er nyt, hvordan får jeg en skraldespand?

Køge Kommune leverer din nye skraldespand hurtigst muligt, kontakt Affald og Genbrug på mail affald@koege.dk .

Jeg har holdt fest og har ekstra meget affald

Du kan stadig købe en sæk påtrykt ”ekstra sæk” hos Borgerservice på Torvet 1, 4600 Køge. Se åbningstider for Borgerservice her.

Sækken koster 25 kr. Aflever sækken sammen med dit øvrige restaffald/dagrenovation på den næste tømmedag.

Hvor rent skal glas-, plast- og metalaffald være?

Mange er i tvivl om, hvor rent glas, plast og metal skal være inden det smides ud. Der sidder f.eks. tit madrester i glas hvor der har været syltetøj, karrysild eller pesto. Det kan også være en aluminiumsdåse til flåede tomater, en foliebakke til leverpostej, eller en dunk der har været sæbe i.

Princippet er, at emballagen først og fremmest skal være tømt for indhold. Både plast, glas, og metal kan evt. skylles med lidt (koldt) vand. Hvis der f.eks. er rester i et glas, som sidder godt fast, kan du putte koldt vand i glasset, skrue låget på, ryste grundigt og hælde vandet ud. 

Du behøver ikke fjerne labels eller klistermærker fra affaldet.

Må jeg have en køkkenkværn?

Køkkenkværne er ikke tilladt i Køge Kommune. 

Vi giver ikke tilladelse til installation eller brug af dem, hverken i husstande eller på virksomheder. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder i Køge Kommune, der afleder deres spildevand til den offentlige kloakforsyning.

Organisk affald skal bortskaffes som dagrenovation (dog som madaffald i henhold til den nye affaldsordning 2019) i henhold til Køge Kommunes affaldsregulativer.

Organisk stof fra køkkenkværne kan overbelaste renseanlægget og dermed også give en uønsket og unødig belastning af vandløb. Det ekstra, organiske stof i spildevandet kan give mere af den ildelugtende gasart svovlbrinte (SH2, lugter af rådne æg) i kloakkerne. Det er til fare for mennesker, og kan skade betonrør og pumpeinstallationer m.m.

Fyrværkeri

Du kan aflevere ubrugt eller defekt fyrværkeri på genbrugspladen. Fyrværkeri er farligt affald og skal bortskaffe som sådan. Henvend dig gerne til personalet på genbrugspladsen når du afleverer affaldet.

Du kan se genbrugspladsernes adresser og åbningstider her eller på ARGO’s hjemmeside.


Hvad gør jeg, hvis en af beholderne – eller den lille kurv til bioposer – er defekt?

Du kan ringe eller skrive til Affald og Genbrug og give os din adresse og fortælle hvad der er galt, så sørger vi for at give beskeden videre, så den kan blive repareret eller ombyttet med en beholder/kurv, som er hel. Affald og Genbrug har tlf. 56 67 24 28 og mail affald@koege.dk.


Hvor ofte bliver de nye to- og firedelte beholdere tømt?

Den 2-delte beholder til mad- og restaffald bliver tømt hver 2. uge i perioden september til maj og hver uge i de 3 sommermåneder, juni, juli og august. Beholderen med 4 rum til henholdsvis papir, plast-, glas- og metalemballager bliver tømt hver 4. uge hele året.


Hvad gør jeg med min gamle beholder / mit gamle sækkestativ, når den er tømt for sidste gang?

Hvis du har et sækkestativ til 110 l dagrenovationssække, så er det din ejendom, og du kan bruge stativet til andet formål eller aflevere det på en af genbrugspladserne eller til storskraldsordningen, hvis du vil af med det.
Hvis du har en 140, 190 eller 240l beholder til dagrenovation, så vil den blive samlet ind, efter at den er blevet tømt for sidste gang. I praksis vil de ske fra 6. maj og frem til slutningen af maj måned.
Hvis du har en 2-delt beholder til papir og glas, så kan du bruge den til at opsamle haveaffald i, når den er tømt for sidste gang. Vær opmærksom på, at beholderen er den eneste måde at få afhentet haveaffald på, når de nye ordninger træder i kraft fra 1. maj 2019. 
Hidtil er haveaffald blevet hentet 2 gange om året: Maj og oktober. Fremover bliver det også 2 gange årligt, men forårsafhentningen flytter fra maj til april.
I maj 2019 vil der dog ekstraordinært blive hentet haveaffald for sidste gang. Og for at lette overgangen til ny haveaffaldsordning vil det for sidste gang i maj 2019 også være muligt at få afhentet haveaffald i bundter og i papirsække – men ikke i plastsække.


Mit haveaffald fylder mere end hvad der kan være i beholderen. Hvad gør jeg?

Hvis du har mere haveaffald end hvad der kan være i 240 liters beholderen til haveaffald, så kan du enten kompostere det i din have eller aflevere det på en af genbrugspladserne. Genbrugspladsen modtager alle former for haveaffald. Vær opmærksom på, at jord og græstørv ikke kan afleveres sammen med haveaffaldet, men skal afleveres i containeren til jord.
Hvordan undgår jeg fluer og maddiker i min beholder til mad- og restaffald?

Det er meget vigtigt, at du altid sørger for at pakke både mad- og restaffald ordentligt ind, d.v.s. binde knude på poserne, inden du lægger dem i beholderen. Dette giver erfaringsmæssigt næsten garanti for at undgå perkolat i bunden af beholderen og fluer / maddiker. 
Det kan derimod være meget vanskeligt at slippe af med de små bananfluer, som meget hurtigt kommer, når man har frugt og grønt liggende. Her er det gode råd, dels at sørge for at posen med bioaffald forholdsvis hurtigt bliver skiftet, dels at prøve at fange dem i en ”eddikefælde” (evt. link til forklaring på, hvordan man laver en sådan fælde???)


Hvilke poser skal jag bruge til mit restaffald?

Du skal fortsat bruge almindelige plastposer – alt efter hvad du plejer at købe/bruge til at emballere restaffald / dagrenovation i, da dette affald fortsat skal brændes på et forbrændingsanlæg. Det er også stadig meget vigtigt, at du husker at lukke poserne ordentligt, så du minimerer risikoen for fluer, maddiker og lugt.


Hvordan får jeg flere bioposer, når rullerne er ved at være brugt op?

Når du er ved at have brugt dine bioposer op, så binder du bare én af de ubrugte poser på håndtaget af din beholder til mad- og restaffald; så vil skraldemanden lægge nye ruller med bioposer på låget af beholderen, når han har tømt den.


Hvor rene skal glas-, plast- og metalemballager være?

Emballagerne skal være tømte for indhold, og hvis der fortsat sidder lidt rester af mad/drikke på dem, kan du skylle dem i (koldt) vand. Det gør du lettest ved at hælde en sjat vand i bunden af emballagen og dernæst ryste dem, så rester af mad/drikke fjernes. Hvis der er aftageligt låg på, så brug dette, når du ryster indholdet med vand – ellers kan du også i nogle tilfælde bruge hånden til at holde for åbningen. 
Hvis der ikke er aftageligt låg / det ikke er muligt at skylle med en smule vand – f.eks. hvis der er tale om nogle typer af plastbeholdere til mayonnaise eller remoulade – så put emballagen i restaffaldet. 
Det er under alle omstændigheder ikke nødvendigt at gøre emballagerne klinisk rene, inden du aflevere dem i beholderen / containeren. Hvis du har alufolie-bakker fra f.eks. leverpostej, behøver du kun at tømme dem for indhold og så bukke dem sammen, så evt. madrester bliver ”lukket inde”.


Hvorfor skal jeg huske at tage lågene af glas, dunke og bøtter?

1.Plastmaterialet er meget ofte forskellige typer. 2. For at sikre at flasker, glas og bøtter er helt tømt. 3. for at sikre at de ikke, under tryk, springer i ansigtet på en af de ansatte der håndterer affaldet.

Mit plastaffald fylder mere end hvad der kan være i den 4-delte beholder. Hvad gør jeg?

Mange oplever at der er mere plastaffald end de havde regnet med, og at det er vanskeligt/umuligt at have plads til det hele i beholderen indtil næste tømmedag. Du kan i første omgang prøve så vidt muligt at ”stable” dunke, bøtter og bakker inden i hinanden og presse folier og poser sammen i en af poserne, så det fylder mindst muligt, inden du lægger det i beholderen. Hvis du har en af de små (240 liter) 4-delte beholdere, bør du overveje at få den store (270 liter) i stedet.
Hvis disse tiltag ikke er tilstrækkeligt, kan du aflevere de overskydende plastemballager på en af genbrugspladserne i kommunen, som også modtager blandede bløde og hårde plastemballager.


Hvad gør jeg med farligt affald?

Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Henvend dig til personalet, så de kan hjælpe med at få det afleveret/sorteret i de rigtige kategorier af farligt affald. Hvis du har små batterier, kan disse afleveres i en klar plastpose, på låget af din beholder til papir, plast, glas og metal. Hvis du bor et sted med fælles containere til papir, kan de afleveres i klar plastpose på låget af papircontaineren, og hvis I har batteribeholder opsat ved de fælles affaldscontainere, så kan du bruge den.