Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Regler for afbrænding af affald og bål

Regler for afbrænding af affald, bål og Sankthansbål.

Det er som hovedregel forbudt at afbrænde affald, uanset hvilken type affald der er tale om. Du må ikke oplagre affald på din ejendom. Det er dog nogle steder tilladt at afbrænde mindre mængder haveaffald inden for en bestemt tidsramme, se nedenstående afsnit.

Du må ALDRIG afbrænde haveaffald i byzone eller i et sommerhusområde.

I landzone må du afbrænde mindre mængder rent, tørt haveaffald på din egen grund, og kun i perioden fra 1. december til 1. marts.

Afbrænding og sikkerhed

ALLE former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændigt slukket. Det gælder uanset om du afbrænder haveaffald (forbudt i byzone og sommerhusområder), et almindeligt hyggebål eller Sankthansbål.

Gældende lovgivning om brandregler, herunder afstand til bygninger m.v., skal til enhver tid være overholdt. Du kan se reglerne på www.retsinformation.dk. Tjek altid på forhånd om der f.eks. er udstedt afbrændingsforbud på Beredskabs hjemmeside.

Regler for afbrænding af bål derhjemme

Det er tilladt at lave mindre bål til madlavning og hygge hjemme hos dig selv, såfremt du har en særligt indrettet plads til det (både i byzone, sommerhusområder og landzone). Der må kun afbrændes rent og tørt træ i mindre mængder, og så længe det ikke generer naboerne. 
 

Du må ALDRIG afbrænde affaldstræ eller træ der indeholder maling, lim, lak eller trykimprægnering. Det frigør giftige stoffer til luften og kan give generende røg for andre. Affald skal bortskaffes i henhold til de gældende affaldsregler.


Sankthansbål

Opbygning af et Sankthansbål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Vær opmærksom på, at smådyr og fugle kan finde på at gemme sig i et Sankthansbål. Vi anbefaler derfor, at du flytter bunken umiddelbart inden du tænder bålet, så dyr og fugle kan nå at ”komme af vejen”.

Selve afbrændingen må kun finde sted på Sankt Hans-dag.